Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Nieuwsblog

Capaciteit Schiphol bereikt: beleidsopties onderzocht (MKBA)

Capaciteit Schiphol bereikt: beleidsopties onderzocht Schiphol loopt tegen haar capaciteitsgrenzen aan. De sterk groeiende vraag naar vliegverkeer staat in contrast met de wens bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling met een beperking van overlast

Lees verder

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 25 mei 2018 ging de nieuwe privacywetgeving in. Decisio hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij gebruiken jouw mailadres uitsluitend voor het versturen van deze nieuwsbrief. Graag blijven

Lees verder

Decisio partner nieuwe Raamovereenkomst IenW

Decisio partner nieuwe Raamovereenkomst IenW Decisio maakt, samen met consortiumpartners Twynstra Gudde en Sweco, wederom onderdeel uit van de nieuwe Raamovereenkomst advies- en ingenieursdiensten van het ministerie IenW. Binnen deze raamovereenkomst besteedt het ministerie IenW

Lees verder

Evaluatie: provisieverbod complexe financiële producten effectief

Provisiebeloning: evaluatie Sinds 2013 is er een verbod op provisiebeloning voor financieel intermediairs bij de verkoop van complexe financiële producten, zoals hypotheken, pensioenverzekeringen en levensverzekeringen. De minister van Financiën heeft voor de inwerkingtreding van het

Lees verder

Fietsplan Decisio enthousiast ontvangen in Italië

Fietsplan Collegno enthousiast ontvangen Collegno is een stad met ruim 50.000 inwoners in de buurt van Turijn. Driekwart van de verplaatsingen wordt met de auto afgelegd met alle nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid en leefomgeving

Lees verder

De kosten en baten van een iCentrale; een MKBA

De kosten en baten van een iCentrale In Nederland voeren overheden vanuit ruim 150 centrales bewaking en bediening van tunnels, bediening op afstand van bruggen en sluizen, regionale inzet van verkeersmanagement, centrale monitoring en aansturing

Lees verder

Evaluatie? Decisio ondersteunt u graag!

evaluatie

Evaluatie? Decisio ondersteunt u graag! Overweegt u een evaluatie van beleid, project of programma uit te laten voeren? Economisch onderzoeksbureau Decisio ondersteunt u graag daarbij. Decisio verrichtte de afgelopen jaren uiteenlopende beleidsevaluaties, project- en programma-evaluaties

Lees verder

Decisio verzorgt workshop ‘prognosesystematiek internationaal onderwijs’

internationaal onderwijs

Decisio verzorgt workshop ‘prognosesystematiek internationaal onderwijs’ Daan van Gent en Gerwin van der Meulen van Decisio verzorgden op 14 maart jl. de workshop ‘prognosesystematiek internationaal onderwijs’. Dat deden zij tijdens de conferentie ‘Internationaal onderwijs: de

Lees verder

Waarderingskengetallen MKBA Fiets

Waarderingskengetallen MKBA Fiets: state-of-the-art In een onlangs opgeleverd rapport zette Decisio op een rij welke waarderingskengetallen gebruikt kunnen worden in een MKBA van projecten waarbij de fiets een rol speelt. Het rapport is opgesteld in

Lees verder

Business Case en Value Case MaaS

MaaS vertegenwoordigt omvangrijke business case en grote maatschappelijk waarde Door alle (voorspelde) technologische ontwikkelingen wordt MaaS (Mobility as a Service) een grote toekomst toegedicht. De flexibiliteit die MaaS biedt in het vervullen van vervoersbehoeften, kan

Lees verder

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.