Zero Emissie bussen maatschappelijk voordelig?

MKBA Zero Emissie busvervoer Vervoerregio Amsterdam De Vervoerregio Amsterdam (VRA) heeft als doelstelling een volledig CO2 neutraal mobiliteitssysteem in 2030. Decisio stelde daarom een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) op van zero emissie busvervoer in de VRA.

Lees verder

Huisvesting internationale arbeidsmigranten?!

Toenemende vraag naar huisvesting internationale arbeidsmigranten De economie groeit en er is een omvangrijke behoefte aan personeel. Bedrijven in Nederland zetten steeds vaker internationale arbeidsmigranten in om aan de groeiende arbeidsvraag te voldoen. Vooral de

Lees verder

Stage: Britt Wolterman

Stageopdracht bij Decisio Ik ben Britt Wolterman en ik loop sinds begin januari 2019 stage bij Decisio. Deze stage is het laatste onderdeel van mijn master Environmental Sciences – specialisatie Economics, die ik volg aan

Lees verder

Internationale werknemers: nieuwe cijfers

internationale werknemers

Decisio ontwikkelt monitor ‘internationale werknemers’ Decisio voerde de diverse onderzoeken uit op het vlak van internationale werknemers. Bijvoorbeeld, als het gaat om het aantal internationale kenniswerkers en arbeidsmigranten. Deze onderzoeken richten zich op de groep

Lees verder