Mobiliteit en infrastructuur

Essentieel voor het functioneren van onze moderne maatschappij en een economische factor van belang

Mobiliteit is essentieel voor het functioneren van onze maatschappij. Sociale en economische netwerken zijn afhankelijk van de mogelijkheden elkaar te ontmoeten. Het vervoer van goederen is essentieel voor waardeketens en productieprocessen én voor een ruime keuze aan producten van over de hele wereld. Lokale, regionale, nationale en internationale bereikbaarheid zijn van belang voor onze economie en de brede welvaart. Maar met economische en demografische groei neemt ook de druk op de infrastructuur en de omgeving toe. Dat vraagt om slimme en duurzame infrastructuur- en mobiliteitsoplossingen. Een transitie naar emissievrij vervoer en slimme combinaties van integrale gebiedsontwikkeling en mobiliteit. Maar welke oplossingen zijn effectief? Hoe dragen ze bij aan gestelde doelen? En hoe kunnen we de beperkte euro’s het beste besteden? Complexe vragen met lastige beleidskeuzes tot gevolg. Keuzes die vragen om een goede onderbouwing en afweging. Decisio helpt beleidsmakers en bestuurders bij analyseren en beoordelen van projecten en programma’s voor personen- en goederenvervoer.

Maken van keuzes

Wat is het effect van reisinformatie op het gedrag van mensen? Welke reiskostenvergoeding past het beste bij mijn bedrijf, kan ik kosten besparen én beter aansluiten bij de wensen van mijn mensen? Moeten we vervoer over water stimuleren? Mobiliteit gaat over het maken van keuzes. Decisio brengt deze in beeld: voor welk vervoermiddel kiezen mensen en waarom, willen we en kunnen we deze keuze beïnvloeden? Deze vragen spelen een belangrijke rol bij publieke investeringen voor automobiliteit, fietsen en lopen, openbaar vervoer of elektrisch vervoer. Onze adviseurs ondersteunen hierbij met de uitvoering van maatschappelijke kosten- en batenanalyses (MKBA’s), economische effectenstudies, evaluaties en marktstudies.

Cijfers en ‘het verhaal erachter’

Decisio doet onderzoek voor beleidsmakers en bestuurders die voor een belangrijke keuze staan rondom mobiliteit. Dit doen we in eerste instantie door inzicht te bieden in de mogelijkheden en de (financiële) consequenties daarvan in beeld te brengen. Betrouwbare cijfers vormen immers de basis voor ieder besluitvormingsproces. Cijfers alleen zeggen soms echter niet alles. Daarom helpen we onze opdrachtgevers ook graag bij het interpreteren van cijfers en ‘het verhaal erachter’.

 • Marktwerking en effectieve overheid
  Marktwerking en effectieve overheid
 • Water
  Water
 • Duurzame energie
  Duurzame energie
 • Regionale en stedelijke economie
  Regionale en stedelijke economie

Relevante projecten

Vrachtwagen met bovenleiding: kosteneffectief CO2 verminderen

1 miljard euro NGF-subsidie voor schaalsprong OV Zuidelijke Randstad

Investeringen in fietsinfrastructuur leveren 50% maatschappelijke winst op