Economische (beleids)teksten

Hoe schrijf je een scherpe tekst?

Decisio schenkt klare taal; teksten die iedereen kan begrijpen. Met een kop en een staart, een duidelijke opbouw en een heldere boodschap. Heel logisch en ook heel prettig in een tijd waarin we worden overvoerd met informatie.

Van chaos naar structuur en toegankelijkheid

Het is nog niet eenvoudig om een verhaal net zo helder op papier te krijgen als het in je hoofd is. Daarbij zijn het niet alleen je eigen ideeën, maar moeten ook complexe onderzoeksuitkomsten en rode draden van chaotische overleggen een plek in het stuk krijgen. Een beetje hulp daarbij kan vaak geen kwaad.

Brug tussen analyse en praktijk

Decisio heeft in haar team mensen die ingewikkelde vraagstukken in begrijpelijke taal kunnen vatten. We slaan zo een brug tussen de economische analyses en de beleidspraktijk. De lezer (bestuurder, burger, raadslid, professional) begrijpt wat er staat en zal het eerder omarmen dan als hij het niet kan doorgronden. Of zoals Ludwig Wittgenstein zei: ‘De grenzen van mijn taal zijn de grenzen van mijn wereld’.

Ondersteuning bij teksten voor beleid en plannen

We streven niet alleen naar klare taal in onze eigen onderzoeken, maar helpen ook externe opdrachtgevers om hun plannen op papier te krijgen. Zo hebben we de redactie gedaan en teksten geleverd voor de concept-Regionale Energiestrategie voor Noord-Holland Noord en -Zuid. Een ander voorbeeld is het Regioplan dat we voor, en samen met de industrie in het Noordzeekanaalgebied hebben geschreven.

  • Maatschappelijke kosten- en batenanalyse
  • Economische effectenstudies
  • Marktstudies
  • Economische data-analyse en -tools
  • Evaluaties