Marktwerking en effectieve overheid

Effectieve uitvoering van (semi-)publieke taken en regulering

Inzichten over de rol van de overheid in economie en maatschappij variëren per land en in de tijd. De economische theorie maakt onderscheid naar publieke goederen en marktgoederen. Bij publieke goederen is er sprake van marktfalen waardoor deze niet in voldoende mate door marktpartijen worden voortgebracht. Deze zijn dus traditioneel het terrein van de overheid. Onder voorwaarden kan de voortbrenging van deze goederen en diensten via aanbestedingen aan marktpartijen worden overgelaten, maar dit vergt duidelijke kaders en toezicht voor marktwerking. Hierbij spelen vragen over markt en overheid een belangrijke rol.

Onderzoek marktwerking en effectieve overheid

Economische onderzoeksbureau Decisio ondersteunt opdrachtgevers bij vraagstukken rondom marktwerking en effectieve overheid. Hierbij speelt bijvoorbeeld de vraag of er sprake is van effectieve concurrentie. Of,  de vraag wat beter werkt; markt of overheid. Maar ook of een organisatie effectief en efficiënt opereert. Decisio ondersteunt haar klanten bij deze en andere vragen op het vlak van markt en overheid en marktwerking. We voeren voor onze klanten uiteenlopende opdracht uit, zoals:

 • marktanalyses
 • sectoranalyses
 • prestatieanalyses
 • administratieve lastenmetingen
 • monitoring
 • evaluaties
 • Water
  Water
 • Mobiliteit en infrastructuur
  Mobiliteit en infrastructuur
 • Duurzame energie
  Duurzame energie
 • Regionale en stedelijke economie
  Regionale en stedelijke economie

Relevante projecten

Monitor Concurrentiepositie ITS 2017

Belevingsonderzoek interbestuurlijke verhoudingen