Afdracht Nederlandse Loterij betekent ruim 56 miljoen euro aan maatschappelijke effecten in breedtesport

De missie van Nederlandse Loterij is bijdragen aan een gelukkig, gezond en sportief Nederland. Om dit doel te verwezenlijken draagt Nederlandse Loterij jaarlijks geld af aan sport, goede doelen en de Staat der Nederlanden. In 2022 droeg Nederlandse Loterij 52,3 miljoen euro af aan NOC*NSF en 77 sportbonden, 19,9 miljoen euro aan 18 goede doelen (via ALN) en 122,9 miljoen euro aan de Staat der Nederlanden.

Onderzoek maatschappelijke en economische effecten afdrachten Nederlandse Loterij

Decisio onderzocht het maatschappelijke en economische effect van de afdrachten van Nederlandse Loterij. Met het geld vanuit Nederlandse Loterij zijn onder andere sportverenigingen ondersteund, topsportprogramma’s gefaciliteerd en goede doelen op het gebied van gezondheid, sociaal domein en cultuur ondersteund. Dit leidt tot uiteenlopende gezondheids-, sociale-, arbeids-, cultuur- en andersoortige effecten.

Effecten breedtesport: ruim 56 miljoen euro

Investeren in breedtesport draagt bijvoorbeeld bij aan fysieke en mentale gezondheidseffecten. Daarnaast leidt het tot sociale effecten. Sporten is een sociale bezigheid en geeft het mensen de kans om nieuwe mensen te ontmoeten. Tenslotte leidt sporten tot arbeidseffecten: sportende mensen zijn productiever en minder vaak ziek. Een deel van deze effecten kan worden gewaardeerd waardoor de Social Return on Investment (SROI) kan worden berekend. Zo levert de afdracht van Nederlandse Loterij van 28,9 miljoen euro, effecten op ter grootte van 56,2 miljoen euro. Dat levert een SROI op van 1,9. Bovendien leidt de afdracht tot effecten die niet in euro’s uit te drukken zijn: bijvoorbeeld sociaal kapitaal en mentaal welzijn.

Op dezelfde manier is berekend wat de maatschappelijke effecten zijn als gevolg van de afdrachten aan goede doelen. Hiervoor is een SROI berekend van 1,8 tot 3,3: elke euro die in 2022 door Nederlandse Loterij is afgedragen aan de goede doelen leidt via de activiteiten van deze organisaties tot maatschappelijke baten van 1,80 tot 3,30 euro.

Effecten topsport

De maatschappelijke waarde van de afdracht aan topsport is lastiger te berekenen. Wat vast staat is dat burgers inspiratie ontlenen aan prestaties in de topsport en er daarnaast gevoelens van trots en verbondenheid aan overhouden. Met een aandeel van 33% in de totale topsporttoekenningen van NOC*NSF draagt de afdracht van Nederlandse Loterij bij aan deze maatschappelijke effecten. De effecten van sponsoring (van onder andere TeamNL) zijn hierin overigens niet meegenomen. Deze vielen buiten de reikwijdte van het onderzoek naar maatschappelijke effecten.

Effecten sponsoring

Effecten van sponsoring, maar bijvoorbeeld ook van verkoop van loten zijn wel meegenomen in een analyse van economische effecten. In combinatie met de afdrachten van Nederlandse Loterij dragen deze bestedingen bij aan banen in bijvoorbeeld de sport, zorg en retail. In totaal gaat het naar schatting (direct en indirect) om banen voor 3.610 werkzame personen.

Raadpleeg het rapport

Het volledige rapport over de economische en maatschappelijke effecten van Nederlandse Loterij is hier te vinden.