Wat zijn de kosten van schoner of emissieloos bouwen?

Het onderzoek dat Decisio uitvoerde in het kader van het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) geeft daar een eerste inzicht in. Met het programma SEB werken verschillende partijen samen om de bouwsector te verduurzamen. Inzicht in de kosten van verduurzaming is een belangrijk onderdeel om de transitie naar een schone en emissieloze bouwsector te laten slagen.

De meerkosten van emissieloos bouwen op projectniveau lopen sterk uiteen

De extra kosten voor de inzet van schoner en emissieloos materieel (t.o.v. diesel) lopen per type project erg uiteen. De meerkosten die in dit onderzoek naar voren komen, zijn dan ook niet in beton gegoten, maar geven wel richting aan de omvang van meerkosten waar aan gedacht kan worden. Voor het volledig elektrisch uitvoeren van een bouwproject liggen de meerkosten tussen de 2 en 20 procent. En voor het ‘schoner’ uitvoeren van een bouwproject ligt dit tussen de 0,02 en 1 procent.

Onderzoek op basis van casuïstiek

Om inzicht te krijgen in de meerkosten per bouwproject heeft Decisio een aantal casussen onderzocht. Per casus is gekeken welke werk-, voer- en vaartuigen zijn ingezet en voor hoeveel uur. Vervolgens zijn de kosten berekend voor de inzet van de werktuigen zoals afschrijvingen, brandstofverbruik en kosten voor onderhoud en verzekeringen. Uiteindelijk is per casus is gekeken naar de meerkosten (t.o.v. diesel) als bouwprojecten volledig elektrisch of schoner worden uitgevoerd. Ook zijn de kosten voor verschillende opties van laadinfrastructuur in beeld gebracht. De onderzochte casussen zijn:

  • Een herinrichting van een weg in stedelijk gebied;
  • Het bouwrijp maken van grond voor nieuwbouw;
  • Een dijkversterkingsproject;
  • Het aanleggen van een net op zee.

Meer informatie?

Alle onderzoeken die in het kader van het programma SEB zijn uitgevoerd, worden gepubliceerd in de kennisbank van SEB. Naast het onderzoek naar de financiële impact op projectniveau vindt u daar ook ons total cost of ownership-model (TCO) voor mobiele werktuigen. Decisio heeft dit TCO-model opgesteld om het kostenverschil in diesel- en elektrische werktuigen inzichtelijk te maken. Ga voor meer informatie naar www.opwegnaarseb.nl.

Het volledige onderzoek is te vinden via Rapportage Onderzoek financiële impact schoon en emissieloos bouwen

Ook Cobouw heeft een artikel geplaatst over het onderzoek: Inzet elektrisch materieel maakt bouwproject hooguit 20 procent duurder