co2-prestatieladder

Duurzaamheid is belangrijk voor Decisio. Bijvoorbeeld, in de projecten die we uitvoeren. Maar ook binnen onze organisatie en onze mobiliteit. Wij zetten ons in om onze klimaatvoetafdruk zo klein mogelijk te houden. Met de CO2-Prestatieladder gaan wij stappen zetten in het verkleinen van onze CO2-voetafdruk.

Decisio zet zich in om de CO2-voetafdruk van ons bedrijf waar mogelijk te verkleinen. Zo kopen wij duurzaam in, stimuleren medewerkers om zakelijke kilometers te beperken en gebruiken 100% groene stroom. Om dit vast te houden en te verbeteren werken we nu met de CO2-Prestatieladder. Met dit CO2-managementsysteem worden we jaarlijks getoetst op onze voornemens en de verlaging van de CO2-uitstoot. We zijn in 2021 gestart met certificering en sinds in 2022 is Decisio in bezit van het CO2 Bewust Certificaat Niveau 4.

Ons streven

Wij streven ernaar om in 2024, ten opzichte van ons referentiejaar 2019, 35% minder CO2 uit te stoten. Het gaat daarbij 1% minder CO2 in gasverbruik (scope 1), 30,4% minder CO2 in elektraverbruik(scope 2) en 4% minder CO2 in zakelijke reizen. Meer informatie over onze CO2-voetafdruk, maatregelen en onze doelen is te vinden in de onderstaande documentatie.

Voortgang CO2-reductie Decisio

Vanaf 2021 is Decisio van start gegaan om de CO2-voetafdruk te verlagen. Daarvoor voeren we diverse reductiemaatregelen door. Verder leidden het thuiswerken van alle medewerkers, video-conferencing en de afname van het aantal fysieke, zakelijke afspraken met klanten eveneens tot een CO2-reductie. De CO2-voetafdruk van Decisio bedroeg in de afgelopen jaren:

  • 2019: 28,1 ton (referentiejaar)
  • 2020: 17,3 ton (grotendeels Corona-jaar)
  • 2021: 13,6 ton (Corona-jaar)
  • 2022: 15,0 ton
  • 2023: 14,5 ton

Wat is de CO2-Prestatieladder?

De CO2-Prestatieladder is het duurzaamheidsinstrument van Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO). SKAO helpt bedrijven en overheden bij het verkleinen van hun CO2-voetafdruk.

Documenten

Voor meer informatie over Decisio en onze ambities om onze CO2-voetafdruk te verkleinen kunt u de volgende documentatie raadplegen: