(Snel)fietsroutes en fietsparkeren

Samen op weg naar een goede fietsinfrastructuur

De beleidsmatige aandacht voor fietsen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Goede fietsinfrastructuur vormt de basis om het fietsgebruik te stimuleren. Decisio helpt opdrachtgevers in binnen- en buitenland te bepalen wat ‘goede fietsinfrastructuur’ is en ondersteunt bij de planvorming.

Brede insteek

Decisio is de afgelopen jaren betrokken geweest bij de ontwikkeling van tientallen (snel)fietsroutes en binnenstedelijke fietsinfrastructuur. De ervaringen met al deze projecten leert ons dat het belangrijk is om voor de succesvolle ontwikkeling van fietsinfrastructuur, naast de vanzelfsprekende aandacht voor civiel-technische aspecten, óók aandacht te hebben voor maatschappelijk en politiek draagvlak, kwantitatieve onderbouwing van keuzes en inzicht in effecten en financieringsconstructies. We beschikken over diverse zelf ontwikkelde methodes om hier onderzoek naar te doen, zoals potentieanalyses en maatschappelijke kosten-batenanalyses.

Fietsinfrastructuur

Of het nu gaat om snel-, door- of recreatieve fietsroutes, kunstwerken of wat voor andere fietsinfrastructuur dan ook, in de planvorming zijn er altijd fasen waarin onze tools hun nut bewijzen. Dat kan zijn om nut en noodzaak van een project aan te tonen, maar ook om projectvarianten onderling te vergelijken. Niet zelden zijn onze onderzoeken eye openers voor opdrachtgevers over hoe zinnig – en soms juist onzinnig – investeren in fietsinfrastructuur is.

Fietsparkeren

Ook rond fietsparkeren spelen veel vragen waar onze analyses kunnen helpen om de juiste beleidskeuzes te maken. Dat kan gaan om de aanleg en het beheer van fietsparkeervoorzieningen, maar ook om exploitatie- of handhavingsvraagstukken. Ruimte is een schaars goed, zeker in (binnen)steden en stationsomgevingen. Het is daarom van groot belang om goed na te denken over hoe fietsparkeren effectief en efficiënt georganiseerd kan worden.

 • Marktwerking en effectieve overheid
  Marktwerking en effectieve overheid
 • Water
  Water
 • Mobiliteit en infrastructuur
  Mobiliteit en infrastructuur
 • Duurzame energie
  Duurzame energie
 • Regionale en stedelijke economie
  Regionale en stedelijke economie

Relevante projecten

Fietsparkeren binnenstad; wie gaat dat betalen?

Bikenomics Amsterdam: wat levert fietsen de stad op?

Fietscarrousel draagt bij aan fietsgebruik in Den Haag