Openbaar vervoer en spoor

Efficiënt, duurzaam en comfortabel openbaar vervoer

Dagelijks reizen in Nederland een miljoen mensen met het openbaar vervoer naar hun werk, school of andere bestemming. Er komt veel bij kijken om dit mogelijk te maken. Decisio ondersteunt overheden en andere partijen bij de vele keuzes die gemaakt moeten worden. Hoe organiseren we de markt? Wat is het effect van het een nieuwe spoorlijn of een nieuw station? En hoe maken we het systeem als geheel zo efficiënt, comfortabel en duurzaam mogelijk?

Infrastructuur en exploitatie

De wereld van het stads- en streekvervoer en vervoer per spoor is bij uitstek een terrein waar we als deskundig en onafhankelijk bureau toegevoegde waarde bieden voor onze opdrachtgevers. Onze werkzaamheden in deze sector lopen uiteen van het beantwoorden van strategische vraagstukken over marktordening tot vragen over bijvoorbeeld de financiële exploitatie. Ook het vooraf – of juist achteraf – evalueren van OV-infrastructuur als de aanleg van nieuwe spoorlijnen of stations doen we regelmatig. We zijn goed thuis in zowel het personenvervoer als het goederenvervoer.

Ontwikkelingen

De ontwikkelingen die zich in het openbaar vervoer voordoen zijn divers en gaan razend snel. We zijn dankzij verschillende opdrachten de afgelopen jaren goed ingevoerd in actuele ontwikkelingen. Bijvoorbeeld op het gebied van tarifering en ticketing, zero-emissiebussen, veiligheidssystemen en ketenmobiliteit.

 • Marktwerking en effectieve overheid
  Marktwerking en effectieve overheid
 • Water
  Water
 • Mobiliteit en infrastructuur
  Mobiliteit en infrastructuur
 • Duurzame energie
  Duurzame energie
 • Regionale en stedelijke economie
  Regionale en stedelijke economie

Relevante projecten

Evaluatie NS programma Aanpak Drukke Treinen

Zero Emissie bussen maatschappelijk voordelig?

Ruim 10 jaar HSL-Zuid: ambities gerealiseerd?