Fietsen en lopen

Samen werken aan een aantrekkelijke en bereikbare stad

Duurzame mobiliteit staat steeds meer in de belangstelling bij overheden, maar ook bij burgers en bedrijven. Daarbij bepalen fietsen, fietsparkeren, fietsinfrastructuur en ook lopen en de kwaliteit van de openbare ruimte in toenemende mate de publieke agenda. Decisio ondersteunt steden en regionale overheden, ministeries en intermediaire organisaties met economisch en evaluatieonderzoek op het vlak van fietsen en lopen.

Bikenomics en walkonomics

Bikenomics en walkonomics hebben we bij Decisio ‘uitgevonden’, ontwikkeld en inhoud gegeven. Iedereen weet dat het gezond is om te fietsen en lopen. En, dat een stad aantrekkelijker is met minder auto’s en meer fietsers, voetgangers en groen. Maar hoe belangrijk vinden we dat? Welke effecten treden op en bij wie komen die terecht? En vervolgens, hoeveel zou je hier in moeten investeren als stad? En wat is het effect voor ondernemers van het autoluw maken van een straat of wijk? Door dit soort vragen te beantwoorden, in Nederland, maar ook steeds meer in andere landen en in het bijzonder in Italië, helpen we steden en regio’s om hun aantrekkelijkheid te vergroten.

De adviseurs van Decisio helpen u graag verder bij:

 • Het op de agenda krijgen van fietsen en lopen
 • Onderzoek naar of publieke middelen voor fietsen en lopen goed worden besteed
 • De vraag hoe de investeringskosten voor fietsen en lopen moeten worden verdeeld en gefinancierd
 • Het betrekken van belanghebbenden en het gezamenlijk zoeken naar een optimale oplossingen
 • Onderzoek naar welke oplossingen voor fietsen en lopen mogelijk zijn en welke de voorkeur verdient
 • De vraag of met lopen en fietsen niet veel slimmere oplossingen kunt bedenken in plaats van investeringen in bijvoorbeeld openbaar vervoer of automobiliteit

In de video hieronder wordt een inleiding gegeven over bikenomics: wat is het, hoe wordt het gedaan, en hoe krijg je fietsen op de politieke agenda.

 • Marktwerking en effectieve overheid
  Marktwerking en effectieve overheid
 • Water
  Water
 • Mobiliteit en infrastructuur
  Mobiliteit en infrastructuur
 • Duurzame energie
  Duurzame energie
 • Regionale en stedelijke economie
  Regionale en stedelijke economie

Relevante projecten

Maatschappelijke kosten en baten van de fiets

Elke kilometer die je fietst, levert je werkgever een euro op!

Fietspotentie: schatten van effecten ruimtelijke interventies