Elektrisch vervoer

Aan de slag met elektrisch vervoer voor een duurzame samenleving

Al vele jaren ondersteunen de adviseurs van Decisio onze opdrachtgevers op het gebied van elektrisch vervoer. Wij zijn goed thuis in dit werkveld en op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Wij onderzoeken en adviseren onafhankelijk en met een open blik. Bijvoorbeeld wanneer het gaat om de effectiviteit van verschillende beleidsinstrumenten, beleidsevaluaties of de koppeling van het thema ‘elektrisch vervoer’ met de energietransitie.

Elektrisch vervoer verder aanjagen

Er is door stimulering van de regionale overheden al veel bereikt op het vlak van elektrisch vervoer. Denk aan de sterke groei van het aantal elektrische voertuigen, de gerealiseerde oplaadinfrastructuur, standaardisatie van stekkers en de gezamenlijke communicatiesystemen tussen laadpalen.

Toch is de elektrische auto op verschillende punten nog niet concurrerend (genoeg) met conventionele auto’s. Zonder overheidsbemoeienis zal het marktaandeel daardoor waarschijnlijk niet snel stijgen. En worden de doelen voor het aantal elektrische voertuigen op de weg mogelijk niet behaald. Daarnaast vragen de doelen op het gebied van energie en klimaat de komende jaren een forse toename van het aandeel duurzame energie in ons energieaanbod. Elektrische voertuigen kunnen hierin een rol spelen door slim te laden en als slimme opslag van elektriciteit. Om het gebruik van elektrisch vervoer en het aandeel duurzaam opgewekte energie te verhogen is vanuit de regionale overheden regie op laadinfrastructuur nodig. Ook andere regionale stimuleringsacties zijn nodig om de beleidsdoelen te halen. Overigens vinden we wel dat het stimuleren van elektrisch vervoer moet zijn ingebed in een breder duurzaam mobiliteitsbeleid.

 • Marktwerking en effectieve overheid
  Marktwerking en effectieve overheid
 • Water
  Water
 • Mobiliteit en infrastructuur
  Mobiliteit en infrastructuur
 • Duurzame energie
  Duurzame energie
 • Regionale en stedelijke economie
  Regionale en stedelijke economie

Relevante projecten

Elektrisch vervoer: evaluatie en position paper MRA-e

‘Doorgroei elektrisch rijden via duurzame autoproductie en betere laadinfrastructuur’

Positieve effecten elektrisch vervoerbeleid van gemeenten