Smart Mobility

Smart mobility, Mobility as a Service (MaaS), Intelligente transport Systemen (ITS), Traffic management as a service, zelfrijdende auto’s, mobility hubs … allemaal nieuwe termen die de laatste jaren zijn geïntroduceerd. En er verandert ook heel veel in de mobiliteitswereld als gevolg van beschikbaarheid van ICT oplossingen, sensoren en data. Toch vinden wij regelmatig dat bepaalde ontwikkelingen teveel worden ‘gehypet’, natuurlijk ook als gevolg van commerciële en publicitaire belangen. Als bureau denken wij goed te zijn in het scheiden van kaf en koren, en bubbels te kunnen doorprikken.

Meerdere onderzoeken op het vlak van Smart Mobility

Als onderzoekers kijken wij systematisch naar het vraagstuk. Wat verandert er nu echt? En, voor welk deel van de reizigers of de reizen is dit van belang? Aan de hand van deze en andere relevante vragen, kunnen we onderbouwde en realistische schattingen maken van de impact van nieuwe ontwikkelingen.

Decisio voerde door de jaren heen meerdere onderzoeken uit op het vlak van Smart Mobility. Een aantal voorbeelden daarvan is:

 • Evaluatie ITS ronde tafels
 • Businesscase en Valuecase MaaS
 • Vooronderzoek opzet ‘Monitor Concurrentiepositie ITS’
 • Monitor internationale concurrentiepositie ITS
 • Businesscase Corridorcentrale
 • MKBA en businesscase iCentrale
 • Marktpotentie SimSmartmobility
 • KKBA Nationale Data Openbaar Vervoer (NDOV) en informatiepanelen

 

 • Marktwerking en effectieve overheid
  Marktwerking en effectieve overheid
 • Water
  Water
 • Mobiliteit en infrastructuur
  Mobiliteit en infrastructuur
 • Duurzame energie
  Duurzame energie
 • Regionale en stedelijke economie
  Regionale en stedelijke economie

Relevante projecten

MaaS vertegenwoordigt omvangrijke business case en grote maatschappelijk waarde

Monitor: ondernemers in ITS sector positief gestemd!

Monitor Concurrentiepositie ITS 2017