Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Projecten Mobiliteit & Infrastructuur

Quick scan decentralisatie vier sprinterdiensten

Onderzoek vier sprinterdiensten Decisio voerde, in samenwerking met Twynstra Gudde, een quick scan uit om te beschouwen of en hoe het toevoegen van vier sprinterdiensten aan regionale OV-concessies kan bijdragen aan een regionaal geïntegreerd aanbod

Lees verder

Fietsgebruik Lima

Kosten-batenanalyse voor stimuleren fietsgebruik bij bedrijven in San Isidro (Lima, Peru) In San Isidro ligt het zakendistrict van Lima (Peru), waar veel grote bedrijven en ministeries gevestigd zijn. Als gevolg hiervan is er een hoge

Lees verder

Fietsimpuls Maastricht: elke euro levert twee euro op

Fietsimpuls Maastricht: elke euro aan fietsstimulering levert bijna €2,- aan baten op Maastricht Bereikbaar heeft met het project Fietsimpuls de afgelopen jaren geïnvesteerd in fietsstimulering in Zuid-Limburg. Het project had als doel werkgevers te stimuleren

Lees verder

Capaciteit Schiphol bereikt: beleidsopties onderzocht (MKBA)

Capaciteit Schiphol bereikt: beleidsopties onderzocht Schiphol loopt tegen haar capaciteitsgrenzen aan. De sterk groeiende vraag naar vliegverkeer staat in contrast met de wens bij te dragen aan een duurzame ontwikkeling met een beperking van overlast

Lees verder

Fietsplan Decisio enthousiast ontvangen in Italië

Fietsplan Collegno enthousiast ontvangen Collegno is een stad met ruim 50.000 inwoners in de buurt van Turijn. Driekwart van de verplaatsingen wordt met de auto afgelegd met alle nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid en leefomgeving

Lees verder

De kosten en baten van een iCentrale; een MKBA

De kosten en baten van een iCentrale In Nederland voeren overheden vanuit ruim 150 centrales bewaking en bediening van tunnels, bediening op afstand van bruggen en sluizen, regionale inzet van verkeersmanagement, centrale monitoring en aansturing

Lees verder

Waarderingskengetallen MKBA Fiets

Waarderingskengetallen MKBA Fiets: state-of-the-art In een onlangs opgeleverd rapport zette Decisio op een rij welke waarderingskengetallen gebruikt kunnen worden in een MKBA van projecten waarbij de fiets een rol speelt. Het rapport is opgesteld in

Lees verder

Business Case en Value Case MaaS

MaaS vertegenwoordigt omvangrijke business case en grote maatschappelijk waarde Door alle (voorspelde) technologische ontwikkelingen wordt MaaS (Mobility as a Service) een grote toekomst toegedicht. De flexibiliteit die MaaS biedt in het vervullen van vervoersbehoeften, kan

Lees verder

Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart

Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart Ministers zijn wettelijk verplicht om het beleid dat valt onder hun begroting periodiek door te lichten. Decisio heeft in dit kader, in opdracht van het ministerie IenM, een doorlichting uitgevoerd van

Lees verder

Evaluatie NS programma Aanpak Drukke Treinen

evaluatie

Evaluatie maatregelenpakket NS In 2015 bleek bij de uitwerking van de dienstregeling 2016 dat de materieelbehoefte groter was dan in de middellange termijn planning was voorzien. NS heeft op verzoek van IenW een uiterste inspanning

Lees verder

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.