Twitter Decisio

Recente projecten

Economisch onderzoek

Decisio is een economisch onderzoeksbureau in Amsterdam. Door onze specifieke ervaring met economische afwegingsmethoden …

Lees verder →

Mobiliteit en infrastructuur

Mobiliteit is essentieel voor het functioneren van onze economie. Investeren in infrastructuur is dus nodig. Maar waar en hoe kunnen de …

Lees verder →

Ruimte en regio

Ruimte, geld en leefbaarheid zijn schaars in ons land. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging van belangen. Decisio is gespecialiseerd in het …

Lees verder →

Markt en overheid

‘Markt of overheid’ is geen eenvoudige keuze. Privatisering heeft niet altijd gebracht wat ervan werd verwacht, denk maar aan de spoorwegen, de …

Lees verder →