Twitter Decisio

Recente projecten

  • Onderzoek toegankelijkheid Nederlands onderwijs voor internationals De economie in Nederland is steeds internationaler. Niet alleen het aantal buitenlandse bedrijven dat zich hier vestigt neemt toe,

  • Kosten-batenanalyse voor stimuleren fietsgebruik bij bedrijven in San Isidro (Lima, Peru) In San Isidro ligt het zakendistrict van Lima (Peru), waar veel grote bedrijven en

  • duurzaam

    Focus op mobiliteit en vastgoed voor meer impact De gemeente Soest heeft hoge duurzaamheidsambities en heeft dankzij een enthousiast, kundig en hardwerkend team de nodige

  • Fietsimpuls Maastricht: elke euro aan fietsstimulering levert bijna €2,- aan baten op Maastricht Bereikbaar heeft met het project Fietsimpuls de afgelopen jaren geïnvesteerd in fietsstimulering

  • Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart Ministers zijn wettelijk verplicht om het beleid dat valt onder hun begroting periodiek door te lichten. Decisio heeft in dit kader,

Economisch onderzoek

Decisio is een economisch onderzoeksbureau in Amsterdam. Door onze specifieke ervaring met economische afwegingsmethoden …

Lees verder →

Mobiliteit en infrastructuur

Mobiliteit is essentieel voor het functioneren van onze economie. Investeren in infrastructuur is dus nodig. Maar waar en hoe kunnen de …

Lees verder →

Ruimte en regio

Ruimte, geld en leefbaarheid zijn schaars in ons land. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging van belangen. Decisio is gespecialiseerd in het …

Lees verder →

Markt en overheid

‘Markt of overheid’ is geen eenvoudige keuze. Privatisering heeft niet altijd gebracht wat ervan werd verwacht, denk maar aan de spoorwegen, de …

Lees verder →