Diensten

Onze adviseurs hebben ruime kennis van en ervaring met de uitvoering van maatschappelijke kosten- en batenanalyses (MKBA’s), economische effectenstudies, evaluaties en beleidsdoorlichtingen, marktstudies, monitors en businesscases.

 • Economische (beleids)teksten

  Hoe schrijf je een scherpe tekst?
 • Maatschappelijke kosten- en batenanalyse

  Integrale vergelijking en beoordeling van maatregelen en projecten
 • Economische effectenstudies

  Zicht op economische betekenis en impact
 • Marktstudies

  Marktanalyses, haalbaarheidsstudies, monitoring en businesscases
 • Economische data-analyse en -tools

  Analyse en duiding van data
 • Evaluaties

  Met elkaar terug kijken, vooruit kijken en leren van beleid