Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62
 • Economisch onderzoek en advies

  Decisio is een economisch onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in (ruimtelijk-) economische vraagstukken

 • Visie

  Besluitvorming over economische vraagstukken is gebaat bij onderbouwde, economische argumenten vanuit een analytische, maar vaak ook onconventionele benadering

 • Expertisegebieden

  • Mobiliteit en infrastructuur
  • Regionale economie
  • Internationale werknemers en organisaties
  • Water en kust
  • Recreatie en toerisme
  • Duurzame energie
  • Elektrisch vervoer
  • Fiets
 • Producten en diensten

  • MKBA's
  • Economische effectenstudies
  • Evaluaties
  • Economische monitors
  • Haalbaarheidsstudies
  • Businesscases
  • Economische visies
  • Beleidsondersteunend onderzoek
 • Opdrachtgevers

  • Gemeenten
  • Provincies
  • Ministeries
  • Rijkswaterstaat
  • Kamers van Koophandel
  • Georganiseerd bedrijfsleven
  • Zelfstandige bestuursorganen (ZBO's)
  • Intermediaire organisaties

Twitter Decisio

Recente projecten

Economisch onderzoek

Decisio is een economisch onderzoeksbureau in Amsterdam. Door onze specifieke ervaring met economische afwegingsmethoden …

Lees verder →

Mobiliteit en infrastructuur

Mobiliteit is essentieel voor het functioneren van onze economie. Investeren in infrastructuur is dus nodig. Maar waar en hoe kunnen de …

Lees verder →

Ruimte en regio

Ruimte, geld en leefbaarheid zijn schaars in ons land. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging van belangen. Decisio is gespecialiseerd in het …

Lees verder →

Markt en overheid

‘Markt of overheid’ is geen eenvoudige keuze. Privatisering heeft niet altijd gebracht wat ervan werd verwacht, denk maar aan de spoorwegen, de …

Lees verder →

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl
internet: www.decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.