Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62
 • Economisch onderzoek en advies

  Decisio is een economisch onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in (ruimtelijk-) economische vraagstukken

 • Visie

  Besluitvorming over economische vraagstukken is gebaat bij onderbouwde, economische argumenten vanuit een analytische, maar vaak ook onconventionele benadering

 • Expertisegebieden

  • Mobiliteit en infrastructuur
  • Regionale economie
  • Internationale werknemers en organisaties
  • Water en kust
  • Recreatie en toerisme
  • Duurzame energie
  • Elektrisch vervoer
  • Fiets
 • Producten en diensten

  • MKBA's
  • Economische effectenstudies
  • Evaluaties
  • Economische monitors
  • Haalbaarheidsstudies
  • Businesscases
  • Economische visies
  • Beleidsondersteunend onderzoek
 • Opdrachtgevers

  • Gemeenten
  • Provincies
  • Ministeries
  • Rijkswaterstaat
  • Kamers van Koophandel
  • Georganiseerd bedrijfsleven
  • Zelfstandige bestuursorganen (ZBO's)
  • Intermediaire organisaties

Recente projecten

 • Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart
  Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart
  Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart Ministers zijn wettelijk verplicht om het beleid dat valt onder hun begroting periodiek door te lichten. Decisio heeft in dit kader, in opdracht van het ministerie IenM, de beleidsdoorlichting uitgevoerd van

Economisch onderzoek

Decisio is een economisch onderzoeksbureau in Amsterdam. Door onze specifieke ervaring met economische afwegingsmethoden …

Lees verder →

Mobiliteit en infrastructuur

Mobiliteit is essentieel voor het functioneren van onze economie. Investeren in infrastructuur is dus nodig. Maar waar en hoe kunnen de …

Lees verder →

Ruimte en regio

Ruimte, geld en leefbaarheid zijn schaars in ons land. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging van belangen. Decisio is gespecialiseerd in het …

Lees verder →

Markt en overheid

‘Markt of overheid’ is geen eenvoudige keuze. Privatisering heeft niet altijd gebracht wat ervan werd verwacht, denk maar aan de spoorwegen, de …

Lees verder →

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl
internet: www.decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.