Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62
 • Economisch onderzoek en advies

  Decisio is een economisch onderzoeks- en adviesbureau dat gespecialiseerd is in (ruimtelijk-) economische vraagstukken

 • Visie

  Besluitvorming over economische vraagstukken is gebaat bij onderbouwde, economische argumenten vanuit een analytische, maar vaak ook onconventionele benadering

 • Expertisegebieden

  • Mobiliteit en infrastructuur
  • Regionale economie
  • Internationale werknemers en organisaties
  • Water en kust
  • Recreatie en toerisme
  • Duurzame energie
  • Elektrisch vervoer
  • Fiets
 • Producten en diensten

  • MKBA's
  • Economische effectenstudies
  • Evaluaties
  • Economische monitors
  • Haalbaarheidsstudies
  • Businesscases
  • Economische visies
  • Beleidsondersteunend onderzoek
 • Opdrachtgevers

  • Gemeenten
  • Provincies
  • Ministeries
  • Rijkswaterstaat
  • Kamers van Koophandel
  • Georganiseerd bedrijfsleven
  • Zelfstandige bestuursorganen (ZBO's)
  • Intermediaire organisaties

Twitter Decisio

Recente projecten

 • Gevolgen van alternatieve btw-heffing op voedingsmiddelen
  Gevolgen van alternatieve btw-heffing op voedingsmiddelen
  Gevolgen van alternatieve btw-heffing op voedingsmiddelen In de kabinetsbrief ‘Keuzes voor een beter belastingstelsel’ van september 2014 heeft staatssecretaris Wiebes een brede herziening van het belastingstelsel aangekondigd. Een van...
 • Economische impactanalyse Schiphol
  Economische impactanalyse Schiphol
  Economische impactanalyse Schiphol In opdracht van het ministerie IenM voerde Decisio een economische impactanalyse uit van de luchthaven Schiphol. Het gaat in het onderzoek om de economische bijdrage die wordt geleverd door...
 • Evaluatie subsidieregeling Water als Economische Drager
  Evaluatie subsidieregeling Water als Economische Drager
  Evaluatie subsidieregeling Water als Economische Drager (WED) De provincie Noord-Holland stimuleert al sinds 2001 de watergebonden en waterrecreatieve bedrijvigheid. Met de subsidieregeling ‘Water als Economische Drager’ (WED: zie ook...
 • beleidsdoorlichting
  Beleidsdoorlichting waterkwaliteit
  Beleidsdoorlichting Waterkwaliteit Ingenieursbureau Tauw en economisch onderzoeksbureau Decisio werken samen aan de beleidsdoorlichting Waterkwaliteit (Rijksbegroting XII Infrastructuur en Milieu, Artikel 12) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Aanleiding tot beleidsdoorlichting...
knop1

Economisch onderzoek

Decisio is een economisch onderzoeksbureau in Amsterdam. Door onze specifieke ervaring met economische afwegingsmethoden …

Lees verder →

knop2

Mobiliteit en infrastructuur

Mobiliteit is essentieel voor het functioneren van onze economie. Investeren in infrastructuur is dus nodig. Maar waar en hoe kunnen de …

Lees verder →

knop3

Ruimte en regio

Ruimte, geld en leefbaarheid zijn schaars in ons land. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging van belangen. Decisio is gespecialiseerd in het …

Lees verder →

knop4

Markt en overheid

‘Markt of overheid’ is geen eenvoudige keuze. Privatisering heeft niet altijd gebracht wat ervan werd verwacht, denk maar aan de spoorwegen, de …

Lees verder →

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl
internet: www.decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.