Station wordt locatie van nieuw muziekcentrum Groningen

De Groningse gemeenteraad heeft besloten de plannen voor het nieuwe Groninger muziekcentrum uit te werken in het Stationsgebied aan de zuidzijde van het hoofdstation. Het toekomstig muziekcentrum is de opvolger van De Oosterpoort. Met veel plezier leverde Decisio een bijdrage aan deze keuze door voor de gemeente Groningen een maatschappelijke kosten-batenanalyse  (MKBA) op te stellen. Daarin zijn de locaties Stationsgebied-Zuid en de Vrydemalaan (gelegen naast het UMCG) als mogelijke locaties voor het muziekcentrum met elkaar vergeleken.

Groningen, cultuurstad

Groningen profileert zich als cultuurstad en wil haar bewoners en bezoekers een aantrekkelijk en divers cultureel aanbod bieden. Als cultuurstad staat Groningen al jaren in de top 5 van Nederland. De Oosterpoort speelt daar als muziekcentrum en thuishaven van Eurosonic Noorderslag een belangrijke rol in. De Oosterpoort groeide dusdanig succesvol (voor de Coronacrisis) dat het muziekcentrum wat krap in haar jasje kwam te zitten. Er zijn meer aanvragen dan het gebouw kan huisvesten. En, voor de grotere door Europa tourende artiesten is de huidige Grote Zaal te klein. Daarnaast voldoet het muziekcentrum niet meer aan hedendaagse eisen op het vlak van duurzaamheid, gelijktijdig multifunctioneel gebruik, uitstraling en interne routering. Het huidige gebouw van De Oosterpoort sluit daarmee niet langer aan bij de ambities van de stad.  Er blijven zo kansen liggen.

MKBA Muziekcentrum Oosterpoort

Voor het nieuwe muziekcentrum resteerden twee ontwikkellocaties: het Stationsgebied Zuid en de Vrydemalaan (naast het UMCG). Decisio analyseerde de maatschappelijke kosten en baten van nieuwbouw op deze locaties ten opzichte van doorgaan op de huidige locatie (‘business as usual’) . Grootschalige renovatie op de huidige locatie was eerder afgevallen. Hiermee zou het belangrijkste knelpunt (de te kleine grote zaal) namelijk niet worden opgelost. Decisio bracht in de MKBA de méérkosten en de méérbaten van een nieuw muziekcentrum in beeld en gaf inzicht in de verschillen tussen beide nieuwbouwlocaties.

Resultaten MKBA

Het Stationsgebied-Zuid en de Vrydemalaan zijn beide geschikte locaties. De verwachting is dat op beide locaties een vergelijkbaar cultureel programma mogelijk is; met een vergelijkbare exploitatie. En, beide locaties voegen waarde toe voor de stad en haar bezoekers. Het onderscheid tussen de locaties voor wat betreft kosten en baten zit niet overduidelijk in het voordeel van de ene of de andere locatie. Maar, dit zit eerder in de nuances en kwalitatieve voorkeuren. Zo verschillen de locaties in hun betekenis voor het omliggende gebied. Of, een impuls geven aan een gebiedsontwikkeling in het Stationsgebied. Of, dat het nieuwe muziekcentrum goed aansluit op de ontwikkeling die al is ingezet bij de Vrydemalaan. Daarnaast zijn er verschillen tussen de locaties gelet op de kans dat bezoekers nog het centrum in gaan, op (OV-)bereikbaarheid en de parkeermogelijkheden. Daarbij heeft iedere locatie haar eigen voor- en nadelen die met de MKBA inzichtelijk zijn gemaakt.

Er is dus duidelijk iets te kiezen geweest. Uiteindelijk maakte het college B&W en de Groninger gemeenteraad deze keuze voor het Stationsgebied is gevallen. Met het besluit voor het Stationsgebied, kiest de gemeenteraad voor (OV-)bereikbaarheid, de potentie om het gebied achter het station te versterken en daarmee ook een culturele voorziening van niveau aan de zuidkant van het spoor te ontwikkelen.

Decisio en MKBA’s

Decisio voert regelmatig maatschappelijke kosten- en batenanalyses (MKBA’s) uit. Lees meer hierover.