Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Recente projecten

Tussentijdse evaluatie lopende programma’s voor waterveiligheid

evaluatie

Beleidsmatige, tussentijdse evaluatie van lopende waterveiligheidsprogramma’s Ruimte voor de River, Maaswerken en Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 Nederland is een echt waterland. Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen werken samen met private partijen en burgers aan een goede bescherming

Lees verder

Economische analyse internationale werknemers, zelfstandigen en studenten

Nederlandse economie: verdere internationalisering Human capital – in de vorm van buitenlandse werknemers – speelt een belangrijke rol in de internationale oriëntatie van ons land en de Nederlandse economie. De toenemende internationale mobiliteit van werknemers,

Lees verder

Marktonderzoek nieuw te vestigen hotel aan de A32 te Heerenveen

Aanleiding marktonderzoek mogelijk nieuw hotel te Heerenveen De gemeente Heerenveen is door een marktpartij benaderd over de vestiging van een hotel langs de A32 ter hoogte van de afrit 11 (Oranjewoud). Het zou daarbij gaan

Lees verder

Gevolgen van alternatieve btw-heffing op voedingsmiddelen

Gevolgen van alternatieve btw-heffing op voedingsmiddelen In de kabinetsbrief ‘Keuzes voor een beter belastingstelsel’ van september 2014 heeft staatssecretaris Wiebes een brede herziening van het belastingstelsel aangekondigd. Een van de belangrijkste onderdelen van het plan

Lees verder

Economische impactanalyse Schiphol

Economische impactanalyse Schiphol In opdracht van het ministerie IenM voerde Decisio een economische impactanalyse uit van de luchthaven Schiphol. Het gaat in het onderzoek om de economische bijdrage die wordt geleverd door bedrijven die actief

Lees verder

Evaluatie subsidieregeling Water als Economische Drager

Evaluatie subsidieregeling Water als Economische Drager (WED) De provincie Noord-Holland stimuleert al sinds 2001 de watergebonden en waterrecreatieve bedrijvigheid. Met de subsidieregeling ‘Water als Economische Drager’ (WED) kunnen ondernemers en gemeenten maximaal de helft van

Lees verder

Beleidsdoorlichting waterkwaliteit

beleidsdoorlichting

Beleidsdoorlichting Waterkwaliteit Ingenieursbureau Tauw en economisch onderzoeksbureau Decisio werken samen aan de beleidsdoorlichting Waterkwaliteit (Rijksbegroting XII Infrastructuur en Milieu, Artikel 12) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Aanleiding tot beleidsdoorlichting Waterkwaliteit Artikel

Lees verder

Belevingsonderzoek interbestuurlijke verhoudingen

Belevingsonderzoek interbestuurlijke verhoudingen Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) onderzoekt sinds 2006 elke twee jaar hoe de interbestuurlijke verhoudingen worden beleefd door mensen werkzaam bij het Rijk, de provincies, de gemeenten en sinds

Lees verder

MKBA Windenergie op zee

MKBA Windenergie op zee Inzet van windenergie is een belangrijk instrument in de verduurzaming van onze energievoorziening. Ingegeven door Europese doelstellingen is in het Nationaal Waterplan (2009) de ambitie opgenomen om 6.000 Megawatt aan windenergie

Lees verder

Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek

Monitor publiek gefinancierd energieonderzoek De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) publiceerde onlangs het rapport ‘Monitor Publiek gefinancierd Energieonderzoek 2013’. De monitor brengt alle publieke geldstromen voor energie-innovatie in 2013 in beeld. Ook thema’s en trends

Lees verder

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl
internet: www.decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.