Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Recente projecten

Is Nederlandse onderwijs toegankelijk voor internationale kinderen?

Onderzoek toegankelijkheid Nederlands onderwijs voor internationals De economie in Nederland is steeds internationaler. Niet alleen het aantal buitenlandse bedrijven dat zich hier vestigt neemt toe, ook het aantal internationale werknemers dat naar Nederland komt stijgt.

Lees verder

Fietsgebruik Lima

Kosten-batenanalyse voor stimuleren fietsgebruik bij bedrijven in San Isidro (Lima, Peru) In San Isidro ligt het zakendistrict van Lima (Peru), waar veel grote bedrijven en ministeries gevestigd zijn. Als gevolg hiervan is er een hoge

Lees verder

Scherpere keuzes duurzamer Soest

duurzaam

Focus op mobiliteit en vastgoed voor meer impact De gemeente Soest heeft hoge duurzaamheidsambities en heeft dankzij een enthousiast, kundig en hardwerkend team de nodige meters gemaakt de afgelopen jaren. Dit blijkt uit de midterm

Lees verder

Fietsimpuls Maastricht: elke euro levert twee euro op

Fietsimpuls Maastricht: elke euro aan fietsstimulering levert bijna €2,- aan baten op Maastricht Bereikbaar heeft met het project Fietsimpuls de afgelopen jaren geïnvesteerd in fietsstimulering in Zuid-Limburg. Het project had als doel werkgevers te stimuleren

Lees verder

Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart

Beleidsdoorlichting Artikel 17 Luchtvaart Ministers zijn wettelijk verplicht om het beleid dat valt onder hun begroting periodiek door te lichten. Decisio heeft in dit kader, in opdracht van het ministerie IenM, een doorlichting uitgevoerd van

Lees verder

Evaluatie NS programma Aanpak Drukke Treinen

evaluatie

Evaluatie maatregelenpakket NS In 2015 bleek bij de uitwerking van de dienstregeling 2016 dat de materieelbehoefte groter was dan in de middellange termijn planning was voorzien. NS heeft op verzoek van IenW een uiterste inspanning

Lees verder

Keukenhof, Zaanse Schans of toch Zandvoort populairder onder de Amsterdamse toerist?

Keukenhof, Zaanse Schans of toch Zandvoort populairder onder de Amsterdamse toerist? Dagelijks zijn er circa 1,5 miljoen mensen in Amsterdam op doordeweekse dagen: inwoners, forenzen, toeristen en overige bezoekers. Maar ze zijn er nooit tegelijkertijd.

Lees verder

Maatwerk en doordachte business case bepalen succes R&D-regelingen

Maatwerk en doordachte business case bepalen succes R&D-regelingen Een interessante vraag die, merkwaardig genoeg, weinig aan bod komt in evaluatiestudies is welke kenmerken van regelingen, projecten en aanvragers bepalend zijn voor het succes van R&D-instrumenten.

Lees verder

Fiets levert Utrecht 250 miljoen op

Fiets levert Utrecht 250 miljoen op De fiets levert Utrecht jaarlijks 250 miljoen euro aan maatschappelijke baten op. De stad zou dat bedrag kwijt zijn aan onder meer zorg, luchtkwaliteitsmaatregelen en vertragingen in het verkeer

Lees verder

Regeldruk subsidieregelingen Uniform Subsidiekader in verhouding ontvangen subsidiebedrag

regeldruk

Regeldruk subsidieregelingen onder het Uniform Subsidiekader (USK) in verhouding met ontvangen subsidiebedrag Subsidieontvangers vinden in de regel de inspanning die zij moeten leveren om een subsidie te ontvangen hoog. Wordt echter gevraagd of deze inspanning

Lees verder

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.