Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Projecten Ruimte & Regio

MKBA Windenergie op zee

MKBA Windenergie op zee Inzet van windenergie is een belangrijk instrument in de verduurzaming van onze energievoorziening. Ingegeven door Europese doelstellingen is in het Nationaal Waterplan (2009) de ambitie opgenomen om 6.000 Megawatt aan windenergie

Lees verder

Economische monitor internationale organisaties Den Haag

De regio Den Haag huisvest 370 internationale organisaties en instellingen, ambassades en consulaten; de stad profileert zich dan ook als ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’. Decisio heeft voor de vierde keer de economische betekenis

Lees verder

Evaluatie Regionaal Economisch Beleid Overijssel

Vlag provincie Overijssel

Tussentijdse evaluatie Regionaal Economisch Beleid 2012-2015 Overijssel Samen met verkeer en vervoer, ruimte, natuur en water wordt economie sinds 2011 tot de kerntaken van provincies gerekend. In februari 2012 geeft de provincie Overijssel met het

Lees verder

Economische inventarisatie van waterrecreatie en -toerisme in de provincie Noord-Holland

Economische inventarisatie van waterrecreatie en -toerisme in de provincie Noord-Holland De Provincie Noord-Holland is van oudsher nauw verbonden met het water en heeft onder meer een cruciale rol gespeeld bij de ontwikkeling van Nederland als

Lees verder

Staande Mastroute Leeuwarden ‘Om de Oost’

Staande Mastroute Leeuwarden ‘Om de Oost’ Van Zeeland naar Lauwersmeer loopt de ‘staandemastroute’. Het noordelijke deel van deze route voert de watersporters door het centrum van Leeuwarden, terwijl maar één op de vijf passanten Leeuwarden

Lees verder

Water- en economische opgaven IJssel-Vechtdelta

Water- en economische opgaven Ijssel-Vechtdelta In opdracht van de provincie Overijssel voerden Tauw, Decisio en HKV een analyse uit van de water- en sociaaleconomische raakvlakken en economische opgaven van de IJssel-Vechtdelta in relatie tot de

Lees verder

Onderzoek naar het bezoekersprofiel van Bloemendaal aan Zee

Bezoekersprofiel, functionele analyse en beleidsadvies Bloemendaal aan Zee Het strand bij Bloemendaal aan Zee is een van de ‘hippere’ stranden van Nederland. In opdracht van de Kamer van Koophandel Amsterdam deed Decisio, in samenwerking met

Lees verder

Netwerkstrategie vaarwegen en binnenhavens Noord-Holland en (KBA) quick wins

Netwerkstrategie vaarwegen en binnenhavens Noord-Holland en (KBA) quick wins De provincie Noord-Holland beschikt over een uitgebreid netwerk van vaarwegen en is, wat betreft binnenvaartoverslag, de tweede provincie van Nederland. Hoewel er zeker nog een slag

Lees verder

Position Paper Almeerderstrand en Zilverstrand Almere

Position Paper Almeerderstrand en Zilverstrand Almere Het Almeerderstrand en het Zilverstrand zijn door hun ligging op het knooppunt tussen het IJ- en Gooimeer en door de profilering van Almere Poort als “Strandstad van de Randstad

Lees verder

RecreatieBasisKustlijn: wat is de benodigde strandbreedte voor de recreatieve functies?

RecreatieBasisKustlijn: wat is de benodigde strandbreedte voor de recreatieve functies? Het strand is van groot economisch belang voor Nederland; in het bijzonder voor de kustgemeenten. Op veel locaties biedt het strand onvoldoende ruimte voor recreatieve

Lees verder

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.