Aanleiding marktonderzoek mogelijk nieuw hotel te Heerenveen

marktonderzoekDe gemeente Heerenveen is door een marktpartij benaderd over de vestiging van een hotel langs de A32 ter hoogte van de afrit 11 (Oranjewoud). Het zou daarbij gaan om een viersterrenhotel met 100 kamers. En, tevens een restaurant, zalen, zwembad, wellness en fitnessruimte. De vraag is of een hotel op die locatie binnen de gewenste (markt)ontwikkelingen past. Daarom voerde Decisio voor de gemeente Heerenveen een marktonderzoek uit voor een mogelijk nieuw hotel te Heerenveen.

Aanpak van het marktonderzoek

Op grond van openbare bronnen is onderzoek uitgevoerd om een beeld te krijgen van ontwikkelingen, feiten en cijfers. Bijvoorbeeld voor de hotelmarkt op nationale, regionale en lokale schaal. Daarna is in het onderzoek gekeken naar het beleid van de provincie en gemeente dat een relatie heeft met de hotelontwikkeling. Decisio voerde daarnaast een gesprek met de marktpartij over de hotelontwikkeling en hun visie op de markt en de locatie. Tot slot is met een economisch input-output model een analyse uitgevoerd van de economische betekenis van een nieuw hotel in Heerenveen.

Ruimte in de markt en economische effecten

In het marktonderzoek voor het hotel is onderzoek gedaan naar kwaliteit en onderscheidend vermogen, de marktsegmentatie en prijsstelling van het hotel. Verder richtte het onderzoek zich op de kracht van de beoogde vestigingslocatie, de kwantitatieve en kwalitatieve marktruimte in Heerenveen e.o. en de effecten van het hotel. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat de kwantitatieve marktruimte bescheiden is. Verder is geconcludeerd dat er in Heerenveen wel kwalitatief ruimte is voor een nieuw hotel. Het eindrapport is in begin 2016 afgerond.

Download het rapport

Voor inzicht in de onderzoeksuitkomsten kunt u het Decisio Eindrapport marktonderzoek hotel Heerenveen raadplegen.

Meer informatie?

Voor meer informatie over marktonderzoek en de economische betekenis neemt u contact op met Gerwin van der Meulen (g.vandermeulen[at]decisio.nl). Telefonisch is hij te bereiken via 020-6700562.