Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Economische impact intergouvernementele organisaties Nederland

economische impact analyseEconomisch onderzoeksbureau Decisio deed, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, onderzoek naar de economische impact van de 34 intergouvernementele organisaties (IGO’s) in Nederland, waaronder het Internationaal Gerechtshof en het Joegoslavië Tribunaal (ICTY) in Den Haag, en ESTEC in Noordwijk.

Economische impact: 2,1 miljard euro per jaar

Decisio becijferde het directe en indirecte effect op de Nederlandse economie van de aanwezigheid van internationale organisaties. De directe invloed bestaat uit de werkgelegenheid en de bijdrage aan het bruto binnenlands product, in de vorm van onder andere huisvesting en de inkoop van diensten. Dat loopt op tot 1,4 miljard euro per jaar. De directe bijdrage aan de werkgelegenheid benadert 12.000 banen. Met de indirecte effecten erbij (welke niet bij de intergouvernementele organisatie zelf ontstaan, maar bij andere organisaties en bedrijven dankzij de aanwezige IGO’s) komt de totale bijdrage van de aanwezigheid van deze internationale organisaties aan de Nederlandse economie op 2,1 miljard euro per jaar.

Economische impact analyse: download het rapport

De analyse van de economische impact van intergouvernementele organisaties in Nederland is uitgevoerd door economische onderzoeksbureau Decisio in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Download hier het rapport.

Meer informatie

Voor vragen over deze economische impact analyse, uitgevoerd door Decisio, neemt u contact op met Kees van Ommeren via 020-6700562 of c.vanommeren[at]decisio.nl.

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.