‘Max Verstappen-effect’ duidelijk bij presentatie onderzoek haalbaarheid F1 Zandvoort

Eind 2017 presenteerde Decisio de uitkomsten over de haalbaarheid van een mogelijke terugkeer van de Formule 1 Grand Prix naar Zandvoort. Die laat zien dat er geen onoverkomelijke technische, organisatorische of logistieke knelpunten zijn voor de komst van het evenement, maar dat er nog wel een aantal aandachtspunten en onzekerheden is. Bij de presentatie van het rapport tijdens de persconferentie op het circuit werd het ‘Max Verstappen-effect’ nogmaals duidelijk. De voltallige landelijke en regionale media (publieke, commerciële omroepen en de schrijvende pers) waren aanwezig. Onze collega Menno mocht een toelichting geven op de resultaten tijdens deze persconferentie https://nos.nl/uitzending/28939-nos-journaal.

Haalbaarheid: Formule 1 is kostbaar, maar haalbaar

Een Formule 1-event betekent jaarlijks rond de 30 miljoen euro in Zandvoort aan extra bestedingen. En,  40 –50 miljoen euro in de regio. De hoogte is afhankelijk van het hoog- of laagseizoen. In het hoogseizoen met mooi weer is er meer verdringing van regulier toeristisch bezoek. Dus, is de impact van het evenement op de bestedingen in de regio kleiner. Voor de exposure van Zandvoort en Nederland als geheel, met wereldwijd 250 miljoen kijkers, kan mooi weer juist interessant zijn.

Het circuit heeft de benodigde milieuvergunningen voor een dergelijk evenement. En, ook op logistiek, technisch en organisatorisch gebied zijn er geen onoverkomelijke knelpunten gevonden. Bereikbaarheid is een aandachtspunt. Maar, dit kan met een goed vervoersplan een pluspunt worden door de nabijheid van Schiphol, Amsterdam, een station en nabijgelegen overnachtingslocaties. De belangrijkste onzekerheid zit in de voorwaarden waaronder de Formula One Group een race op Zandvoort zou willen organiseren en daarmee de financiën die nodig zijn. Zo is het nog niet duidelijk hoe hoog de jaarlijkse afdrachten aan de Formula One Group zijn om de race te mogen hosten en aan welke eisen het circuit precies moet voldoen en daarmee welke investeringen nog nodig zijn. Dit is een spel van onderhandelingen en zal eerst plaats moeten vinden, voordat duidelijk is wat er exact nodig is om de Formule 1 terug naar Zandvoort te krijgen.

Het vervolg

Het rapport over de haalbaarheid van Formule 1 is inmiddels in de gemeenteraad van Zandvoort besproken en positief ontvangen. De voltallige raad van Zandvoort ziet niets liever dan een terugkeer van de Formule 1 in het dorp. Vanuit insprekende partijen uit de omgeving waren er wel vragen over de geluidsoverlast. Of de Formule 1 terugkeert naar Zandvoort, is nu vooral een zaak van het circuit en haar partners. Zowel commercieel als in de regio. En, is uiteraard afhankelijk van de mate waarin de Formula One Group en de FIA eisen stellen die haalbaar zijn.

Het rapport

Voor meer informatie kunt u hier de Sheetrapportage en het bijbehorende Achtergrondrapport bekijken.