Bezoekersanalyse Giro D’Italia 2016: aantal en herkomst in beeld

In opdracht van de provincie Gelderland gaat economisch onderzoeksbureau Decisio de bezoekersanalyse uitvoeren van de start van de Giro D’Italia in Nederland. Voor de ploegenpresentatie, de proloog en twee etappes brengt Decisio in beeld hoeveel bezoekers er zijn (geweest) en waar ze vandaan komen. Decisio werkt in deze opdracht intensief samen met de Hogeschool Arnhem Nijmegen.

Bezoekersanalyse met mobiele telefoondata

Decisio voert haar onderzoek uit op basis van data afkomstig van Mezuro. Mezuro telt elke dag het aantal mensen dat van gebied A naar gebied B gaat op basis van anonieme, statistische data afkomstig van het mobiele communicatienetwerk van Vodafone. Iedere maand analyseert Mezuro deze miljoenen telefoontransacties en clustert deze naar geografische gebieden. Nederland is daarbij onderverdeeld in ongeveer 1.200 zogenoemde ‘Mezuro-gebieden’: iedere woonplaats in Nederland is een Mezuro-gebied en grotere steden zijn onderverdeeld in meerdere gebieden (Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen zijn bijvoorbeeld elk in 4 gebieden onderverdeeld: centrum en 3 omliggende gebieden). Om de herkomst(en) van personen te bepalen, wordt de geografische locatie van telefoons aan de hand van de telefoonmast geregistreerd. De masten waarmee de telefoon het vaakst wordt geregistreerd, gecombineerd met het moment/tijdstip van registratie (’s nachts, weekends), bepalen de woonplaats van de telefoongebruiker. Omdat elke telefoon iedere maand een nieuw anoniem registratienummer krijgt (ter waarborg van de privacy), kan aan het einde van elke maand de analyse van herkomst- en bestemmingspatronen gemaakt worden.

Uitkomsten onderzoek verwacht in zomer 2016

Decisio verwacht medio 2016 de resultaten van de bezoekersanalyse aan de provincie Gelderland op te leveren. Aan de hand van deze bezoekersanalyse wordt onder meer een economische effectenstudie van het evenement opgesteld.