Gerwin van der Meulen

Partner Decisio

Ik werk sinds 2007 bij Decisio en voer uiteenlopende projecten uit op het vlak van regionale en internationale economie, water, evaluaties, beleidsdoorlichtingen en economische impactstudies. De laatste jaren ben ik ook actief, samen met een enthousiast team van collega’s, op het vlak van internationale kenniswerkers en arbeidsmigranten en vraagstukken inzake (tijdelijke) huisvesting, internationaal onderwijs en de ontwikkeling van de doelgroepen. Hiervoor ontwikkelde Decisio onder meer een landelijke database waarin alle internationale werknemers (inclusief relevante kenmerken) zijn opgenomen. Als een van de partners van Decisio ben ik verder verantwoordelijk voor alle communicatie- en marketingactiviteiten van Decisio.

En naast je werk?

Sinds 2003 woon ik in Utrecht; samen met mijn vrouw Marlies en dochter Isa. Marlies werkt als data-analist in de gezondheidszorg en Isa gaat naar de middelbare school. Naast mijn werk sport ik graag. In het voorjaar en de zomer is dat veel op de racefiets. Daarnaast tennis ik veel; de wekelijkse trainingsavond en de gezellige voorjaars- en najaarscompetitie op vrijdagavond. Tijdens onze zomervakanties zijn we vaak met de tent op pad in Frankrijk; met z’n drieën maar meestal ook samen met vrienden. Ook dan gaat steevast de racefiets mee achterop de auto en fiets ik me in het zweet in het Franse heuvel- en berglandschap. Verder mag ik graag ‘klussen’, als er tijd voor is. Dan ben ik druk in de weer met cirkelzaag en boormachine om bijvoorbeeld een mooie steigerhouten tuinbank in elkaar te zetten.

Aansprekende projecten?

Jaarlijks voer ik een reeks van inhoudelijk interessante projecten uit. Een aantal, voor mij aansprekende, voorbeelden daarvan zijn:

  • Evaluatie subsidieregeling Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP)
  • Beleidsdoorlichting Artikel 13 Bodem en Ondergrond
  • Onderzoek huisvestingsvraagstuk arbeidsmigranten provincie Overijssel
  • Prognoseonderzoek internationaal onderwijs
  • Monitor internationale werknemers in Nederland
  • Kennispaper Economie programma Eems Dollard 2050