Niels Hoefsloot

Partner

Ik werk sinds 1998 bij Decisio en ben sinds 2007 een van de partners. Van huis uit ben ik regionaal en vervoerseconoom (Universiteit van Amsterdam). Daarnaast heb ik veel ervaring met onderzoek naar het economisch functioneren van bedrijfstakken en de wisselwerking tussen publieke en private sectoren. Ik ondersteun besluitvormingsprocessen bij het maken van onderbouwde keuzes: met op feiten gebaseerd onderzoek, en specifieke methoden: het maken van beoordelingskaders, het uitvoeren van Maatschappelijke Kosten Batenanalyses (MKBA) en het opstellen van monitors en evaluaties. Inmiddels geef ik ook meer dan 10 jaar trainingen aan beleidsadviseurs en andere professionals over MKBA’s en andere afwegingsmethoden. Economie in brede zin, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, water, energie en natuur zijn de onderwerpen waarvoor ik me graag inzet. Daarbij werk ik graag samen met mensen met uiteenlopende achtergronden, ideeën en invalshoeken.

En naast je werk?

Ik woon in Amsterdam. Met mijn vrouw en twee dochters geniet ik van de dynamiek en veelzijdigheid van de stad: markten, horeca, musea en winkels, maar ook de parken en bijvoorbeeld Artis, en niet te vergeten de verschillende concertzalen. Met de fiets ben je overal zo, en te voet valt op hoe elke straat en buurt weer zijn eigen karakter en eigenheid heeft. Maar ook plekken buiten de stad zijn favoriet: we hebben een zwak voor eilanden. Dichtbij huis de Wadden, maar zeker ook in de Middellandse zee. Tot slot heb ik (al 30 jaar) een mid-life hobby: gemotoriseerde tweewielers die ik tussen de ritten door uit elkaar haal en weer in elkaar zet.

Aansprekende projecten?

Mooie recente projecten zijn:

  • Analyse van maatschappelijke kosten en baten van Windenergie op Zee
  • Analyse van Amsterdamse stadsbruggen en tunnels in Sprong over het IJ
  • Verstedelijkingsopgave Metropoolregio Utrecht (MIRT onderzoek)
  • Social Cost Benefit Analysis – training voor DAI Global in Ramallah
  • Maatschappelijke kosten-batenanalyse voor de Nieuwe Afsluitdijk