Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Projecten Ruimte & Regio

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) Sportcampus Rotterdam

Maatschappelijke kosten- en batenanalyse (MKBA) van de Sportcampus te Rotterdam In 2010 heeft de gemeenteraad van Rotterdam de Structuurvisie Stadionpark vastgesteld. Hierin staat hoe het gemeentebestuur vindt dat het plangebied van het Stadionpark zich de

Lees verder

Maatschappelijke Kosteneffectiviteit van Windenergie op de Noordzee (MKEA)

Maatschappelijke kosteneffectiviteit van ruimtelijke opties voor offshore Windenergie op de Noordzee (MKEA) Nederlandse ambities om op duurzame wijze in een wezenlijk deel van energiebehoefte te voorzien hebben onder andere geleid tot een zoektocht naar de

Lees verder

MKBA Mid Term Review programma ‘Hart van de Heuvelrug’

MKBA Mid Term Review programma ‘Hart van de Heuvelrug’ Het programma ‘Hart van de Heuvelrug’ is een samenwerking tussen 17 partijen met uiteenlopende ambities over het aaneengesloten bosgebied gelegen tussen Utrecht en Amersfoort. Het gezamenlijke

Lees verder

Economische impactstudie Oostpunt Curaçao

Economische impactstudie Oostpunt Curaçao Met een oppervlakte van 4.400 hectare beslaat de Oostpunt circa een tiende van Curaçao. De private eigenaar wil voor een deel van het gebied de ontwikkeling van woningen, hotels, publieke voorzieningen,

Lees verder

Kust en economie: kustfundament als economische motor

Kust en economie: kustfundament als economische motor De kust is een belangrijke pijler voor de Nederlandse economie. De kust beschermt het achterland waar veel economische activiteiten plaatsvinden, maar ook het kustgebied zelf heeft een grote

Lees verder

Economische betekenis nautisch cluster Zaanstreek

Economische betekenis nautisch cluster Zaanstreek Ondanks de landelijke erkenning als onderdeel van de topsector ‘Water’ komt de in de Zaanstreek gevestigde nautische bedrijvigheid beperkt naar voren in beleidsmatig opzicht. Om hier verandering in te brengen,

Lees verder

MKBA Spuiforum Den Haag

MKBA Spuiforum Den Haag De gemeente Den Haag en culturele instellingen in de stad ambiëren om van de locatie Spui een nieuw cultureel hart te maken. Het investeringsplan omvat de bouw van een nieuwe accommodatie

Lees verder

Economische analyse: internationals in Zuid-Nederland

Economische analyse: internationals in Zuid-Nederland De Nederlandse economie is in toenemende mate een internationale economie. Het aantal internationale kenniswerkers en arbeidsmigranten is in de afgelopen jaren sterk gestegen. Expat centers in Nederland, waaronder het Holland

Lees verder

Evaluatie economisch beleid gemeente Vlissingen

Evaluatie economisch beleid gemeente Vlissingen Decisio en BEA hebben een analyse uitgevoerd van de efficiëntie en effectiviteit van het gemeentelijke economische beleid. In deze beleidsevaluatie kwamen de volgende kernvragen aan bod: Welk beleid kent Vlissingen

Lees verder

Evaluatie Masterplan Noordzeekanaalgebied

Evaluatie Masterplan Noordzeekanaalgebied Sinds 1995 werken de provincie Noord-Holland, de gemeenten en het regionale bedrijfsleven in het Noord-zeekanaalgebied samen in het Masterplan Noordzeekanaalgebied. In 2010 is deze samenwerking door Decisio geëvalueerd op de vraag of

Lees verder

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.