Economisch onderzoek en advies
Neem contact op: 020 - 670 05 62

Projecten Ruimte & Regio

Economische impact coalitieakkoord Overijssel

Overijssel werkt! geeft eenmalige impuls van 23.000 banen In het coalitieakkoord Overijssel werkt! sprak het provinciebestuur van Overijssel zijn voornemens uit voor de jaren 2015-2019. Zoals de titel zegt: behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid

Lees verder

Economische impact analyse: ruimtevaart Nederland

economische impact analyse

Ruimtevaart in Nederland: kleine sector met groot maatschappelijk belang Nederland participeert al sinds de oprichting van ESA in het Europese ruimtevaartbeleid. Daarbij gaat het vooral om het in de ruimte brengen van satellieten die verschillende

Lees verder

Marktonderzoek nieuw te vestigen hotel aan de A32 te Heerenveen

Aanleiding marktonderzoek mogelijk nieuw hotel te Heerenveen De gemeente Heerenveen is door een marktpartij benaderd over de vestiging van een hotel langs de A32 ter hoogte van de afrit 11 (Oranjewoud). Het zou daarbij gaan

Lees verder

Economische impactanalyse Schiphol

Economische impactanalyse Schiphol In opdracht van het ministerie IenM voerde Decisio een economische impactanalyse uit van de luchthaven Schiphol. Het gaat in het onderzoek om de economische bijdrage die wordt geleverd door bedrijven die actief

Lees verder

Evaluatie subsidieregeling Water als Economische Drager

Evaluatie subsidieregeling Water als Economische Drager (WED) De provincie Noord-Holland stimuleert al sinds 2001 de watergebonden en waterrecreatieve bedrijvigheid. Met de subsidieregeling ‘Water als Economische Drager’ (WED) kunnen ondernemers en gemeenten maximaal de helft van

Lees verder

Behoefte en economische impact stadsstrand Hoorn

Behoefte en economische impact stadsstrand Hoorn De gemeente Hoorn is in samenwerking met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier plannen aan het ontwikkelen voor een stadsstrand tussen Schouwburg het Park en de Galgenbocht in Hoorn. Als input

Lees verder

Economische impact intergouvernementele organisaties Nederland

Economisch onderzoeksbureau Decisio deed, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken, onderzoek naar de economische impact van de 34 intergouvernementele organisaties (IGO’s) in Nederland, waaronder het Internationaal Gerechtshof en het Joegoslavië Tribunaal (ICTY) in

Lees verder

Impact analyse verblijfsaccommodaties Fryslân

Recreatie en toerisme is in de provincie Fryslân maatschappelijk en economisch van groot belang. De economische betekenis van de sector wordt geschat op bijna 9 procent van de Friese werkgelegenheid. Recreatie en toerisme is daardoor

Lees verder

MKBA Windenergie op zee

MKBA Windenergie op zee Inzet van windenergie is een belangrijk instrument in de verduurzaming van onze energievoorziening. Ingegeven door Europese doelstellingen is in het Nationaal Waterplan (2009) de ambitie opgenomen om 6.000 Megawatt aan windenergie

Lees verder

Economische monitor internationale organisaties Den Haag

De regio Den Haag huisvest 370 internationale organisaties en instellingen, ambassades en consulaten; de stad profileert zich dan ook als ‘Internationale Stad van Vrede en Recht’. Decisio heeft voor de vierde keer de economische betekenis

Lees verder
Pagina 1 van 3123

Contact

Decisio | Economisch onderzoek en advies
Valkenburgerstraat 212
1011 ND Amsterdam
tel.: 020 – 670 05 62
e-mail: info@decisio.nl
internet: www.decisio.nl

Disclaimer

Belangrijk Deze website is met de grootste zorg vormgegeven. Gebruikt beeldmateriaal etc. is rechtenvrij; voor zover Decisio dit heeft kunnen achterhalen. Wij vragen rechthebbenden bij eventuele onvolkomenheden contact met ons op te nemen. Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten ontleend worden.