Wie zijn de internationals in Amstelveen?

Amstelveen kent een grote internationale gemeenschap. Om ervoor te zorgen dat zij op een prettige wijze in Amstelveen wonen en werken, wil de gemeente meer inzicht krijgen in deze gemeenschap. Met CBS Microdata bracht Decisio in beeld wie de internationals in Amstelveen zijn, waar zij wonen en werken en hoe het aantal internationals zich sinds 2018 ontwikkelde.

Meer kenniswerkers dan arbeidsmigranten

Amstelveen wonen in 2018 ruim 9 duizend economisch actieve internationals. Hiervan is circa 70 procent een kenniswerker en 30 procent een arbeidsmigrant. Dit (zeer) hoge aandeel kenniswerkers in Amstelveen is opvallend, omdat in Nederlandse gemeenten het aandeel kenniswerkers doorgaans lager is dan het aandeel arbeidsmigranten. Aziaten zijn oververtegenwoordigd in de populatie internationale werknemers: bijna de helft van de internationals is Aziaat. De belangrijkste herkomstlanden zijn India, Japan en China. Groot-Brittannië en Duitsland vormen de belangrijkste herkomstlanden binnen Europa.

5 duizend internationale kinderen

In Amstelveen wonen in 2018 in totaal 5.120 internationale kinderen, terwijl dat er in 2010 2.640 waren. Sinds 2010 neemt het aantal gemiddeld toe met 9 procent per jaar. Verhoudingsgewijs zijn er meer kinderen van kenniswerkers dan van arbeidsmigranten: van zo’n vier op de vijf kinderen is de ouder kenniswerker. De meeste kinderen zijn tussen de 4 en 12 jaar oud.

Bijna duizend internationale studenten

In 2018 verblijven in Amstelveen 960 internationale studenten. Iets meer dan een kwart van hen werkt naast de studie. Onder de internationale studenten valt de grote diversiteit aan nationaliteiten op. De meeste internationale studenten zijn van Duitse, Chinese of Spaanse afkomst.

Ruim duizend statushouders

Amstelveen huist 1.390 statushouders in 2018 (in 2010: 690). Sinds 2010 neemt het aantal gemiddeld toe met 8 procent per jaar. Meer dan de helft van de statushouders is man en het grootste deel valt binnen de leeftijdsklasse 25 – 39 jaar. In totaal is circa een kwart afkomstig uit Syrië, Eritrea en Iran.

Vooral vrouwen zijn inkomensafhankelijk

In Amstelveen wonen in 2018 in totaal 1.270 inkomensafhankelijke partners; in 2010 ging het nog om iets minder dan de helft. Bijna negen op de tien is vrouw en het grootste deel is tussen de 26 en 45 jaar oud. Minstens 60 procent van de inkomensafhankelijke partners is Aziaat.

Van een clusteranalyse tot beleid

Naast bovenstaande analyses voerde Decisio een clusteranalyse uit voor de gemeente Amstelveen. Dit is een data mining methode die onderscheid maakt tussen groepen op basis van verschillende kenmerken. Daarbij is zoveel mogelijk gelijkenis binnen een groep en zoveel mogelijk verschil tussen de groepen het belangrijkste doel. In Amstelveen zijn vijf clusters te onderscheiden:

    1. Overwegend Indiase alleenstaanden, leeftijd van 30 tot 39 jaar, gemiddelde verblijfsduur (3-5 jaar) en een (boven)modaal inkomen;
    2. Overwegend Indiase paren (zonder kinderen), leeftijd 30 tot 39 jaar, kortere verblijfsduur (tot 2 jaar) en een modaal inkomen;
    3. Overwegend Angelsaksische paren (met kinderen), leeftijd 50 tot 59 jaar, zeer lange verblijfsduur (> langer dan 10 jaar), ruim bovenmodaal inkomen;
    4. Overwegend Japanse en Chinese paren (met kinderen), leeftijd 40 tot 49 jaar, gemiddelde verblijfsduur (3 tot 10 jaar), ruim bovenmodaal inkomen;
    5. Overwegend Aziatische en Europese alleenstaanden, leeftijd 20 tot 29 jaar, zeer korte verblijfsduur (tot 2 jaar), onder modaal inkomen.

Deze benadering geeft een andere kijk op internationals dan de indelingen op basis van één specifiek kenmerk als nationaliteit, inkomen of migratiemotief. Met deze informatie sorteert de gemeente Amstelveen voor op beleidsvraagstukken rondom huisvesting, educatie en sport, sociale cohesie en communicatie richting internationale bewoners.

Meer informatie?

Voor meer informatie over wat Decisio voor u kan betekenen op het gebied van internationale werknemers & organisaties en data-analyse neemt u contact op met Suzanne Steegman van Decisio.