Expats, internationale bedrijven en organisaties

expats en internationale bedrijvenDe Nederlandse economie heeft in toenemende mate behoefte aan internationale kennis- en arbeidsmigranten. Het aantal expats en internationale bedrijven neemt sterk toe. En, internationale opererende bedrijven en internationale organisaties leveren in forse bijdrage aan de regionale en Nederlandse economie; hetgeen onder meer naar voren komt uit specifieke economische impactstudies van internationals/expats, internationale organisaties en internationale bedrijven die Decisio op dit vlak heeft uitgevoerd.

Economisch onderzoeksbureau Decisio is op het gebied van economisch onderzoek naar expats en internationale bedrijven, internationale organisaties, kenniswerkers en arbeidsmigranten verantwoordelijk geweest voor de uitvoering van diverse economische effectenstudies, regionale input- en outputanalyses, analyses van sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen (SWOT), dataverzameling en –analyses op basis van publieke bronnen (GBA, Belastingdienst, IND, Nuffic, universiteiten en hogescholen) en enquête-onderzoeken.

Kernbegrippen in door Decisio uitgevoerde economische onderzoeken zijn: expats, internationals, internationale organisaties, internationale bedrijven, internationale kenniswerkers, arbeidsmigranten, intergouvernementele organisaties, bestedingen, economische effecten en economische impact.

Decisio expertise

Enkele (openbare) voorbeelden van door Decisio uitgevoerde onderzoeken zijn:

Meer informatie over onderzoek naar expats en internationale bedrijven?

Voor meer informatie over de uitvoering van economisch onderzoek naar expats en internationale bedrijven neemt u contact op met Gerwin van der Meulen via 020 – 670 05 62 of g.vandermeulen[at]decisio.nl.