Monitor: ondernemers in ITS sector positief gestemd!

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en Connecting Mobility voeren gezamenlijk met het ITS bedrijfsleven (Intelligente Transport Systemen) het programma ‘Beter geïnformeerd op weg’ uit. In dit programma worden nieuwe technologieën ingezet om het verkeer en vervoer in Nederland te verbeteren. Denk daarbij aan reisinformatie, slimme verkeerslichten of drive assist systemen in auto’s. Een van de doelen van dit programma is het verbeteren van de concurrentiepositie van de Nederlandse ITS sector. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Connecting Mobility voerde Decisio de monitor ITS uit.

Nederlandse ITS sector positief

Decisio monitort dit gedurende drie jaar, in samenwerking met TNO. Recent kwam de nulmeting hiervan uit. Hieruit bleek dat de verwachtingen van de Nederlandse ITS sector positief zijn en dat daar ook gegronde aanleiding voor is. Tegelijkertijd staan we aan de vooravond van grote veranderingen die de Nederlandse ITS-sector kansen zal bieden, maar ook bedreigingen. De komende jaren worden dus spannend. Via deze monitor, waarvan de nulmeting nu dus klaar is, proberen we de ontwikkeling van de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse ITS-sector zo goed mogelijk te volgen.

Raadpleeg monitor en artikel

U kunt op de website van Connecting Mobility het volledige rapport ‘Monitor concurrentiepositie ITS 2016’ raadplegen.