FNLI luidt noodklok kostenstijgingen

Het jaar 2020 was een turbulent jaar voor Nederlandse fabrikanten van voedingsmiddelen en dranken. Niet eerder kleurden zoveel economische parameters rood, maar tegelijkertijd was de impact kleiner dan aanvankelijk verwacht. Niettemin luidt de Nederlandse levensmiddelenindustrie de noodklok over de ontwikkelingen van een aantal belangrijke kostenposten. ‘Het competitieve vermogen van de bedrijven wordt daardoor op de proef gesteld’ aldus FNLI-directeur Cees-Jan Adema. Decisio stelde voor FNLI de jaarlijkse monitor ‘levensmiddelenindustrie’ op.

Daling toelevering aan horeca, stijging toelevering aan retail in het eerste coronajaar

Binnen de levensmiddelenindustrie ontstonden niettemin grote verschillen tussen de fabrikanten. Vooral bedrijven die het moeten hebben van de verkoop aan de horeca hebben een zwaar jaar achter de rug, terwijl fabrikanten die vooral aan supermarkten leveren juist een veel beter jaar hadden. Binnen de levensmiddelenindustrie, bestaande uit de voedingsmiddelen- en de drankensector, had vooral de drankensector het zwaar. Waar de voedingsmiddelensector de misgelopen afzet aan de horeca in het algemeen ruimschoots compenseerden door meer af te zetten aan retail, kon de drankensector dat niet.

Scherpe prijsontwikkelingen in energie en voedselgrondstoffen sinds 2020

Een doorkijk naar het lopende jaar 2021 leert dat zich inmiddels nieuwe, uitdagende marktomstandigheden aandienen. De monitor laat zien dat er sprake is van ongebruikelijk grote stijgingen van diverse kostencomponenten, van agrogrondstoffen tot verpakkingsmaterialen, transport en energie. Zo stegen de prijzen van voedselgrondstoffen tussen mei 2020 en augustus 2021 met 40 procent en namen de energieprijzen met 85 procent toe. Ook werden verpakkingsmaterialen als papier en plastic duurder in de loop van 2021: respectievelijk 6 en 12 procent. Dit verklaart waarom verschillende fabrikanten (Unilever, bierbrouwers) de afgelopen weken met berichten kwamen over prijsstijgingen.

Decisio monitor FNLI

Sinds 2010 verzorgt Decisio de monitor voor de FNLI. Vanaf de editie 2013 maakt een input-outputanalyse ook duidelijk wat het bredere belang is van levensmiddelenindustrie voor de Nederlandse economie. De monitor kunt u hier raadplegen.

Decisio voert regelmatig markt- en monitoringsstudies uit. Voor uiteenlopende sectoren of markten zoals de levensmiddelenindustrie, internationale organisaties en internationale werknemers. Zie hiervoor onder meer ook: Decisio en marktstudies.

Meer informatie over deze monitor?

Het persbericht van de FNLI over de uitkomsten van de monitor kunt u hier vinden.