Fietsplan Decisio enthousiast ontvangen in Italië

Collegno is een stad met ruim 50.000 inwoners in de buurt van Turijn. Driekwart van de verplaatsingen wordt met de auto afgelegd met alle nadelige gevolgen voor de bereikbaarheid en leefomgeving van dien. Slechts 2 procent van de verplaatsingen wordt op de fiets afgelegd. Het lokale bestuur, met de burgemeester als enthousiaste aanvoerder, wil hier echter iets aan veranderen met een fietsplan. Verlekkerd kijkt de gemeente naar onze Nederlandse fietscultuur en zoekt ze naar manieren om fietsen te stimuleren. Decisio is gevraagd een “BiciPlan” op te stellen, oftewel een fietsplan voor manieren om het gebruik van de fiets te vergroten. In het plan hebben we een algemene analyse gemaakt van de vraag naar en het aanbod van mobiliteit in Collegno en zijn de visie en ambities opgenomen. Verder bevat het een ontwerp van het mogelijke fietsnetwerk en concrete infrastructurele en niet-infrastructurele maatregelen die getroffen kunnen worden om de inwoners meer te laten fietsen. Het plan is in nauwe samenwerking met lokale belanghebbenden tot stand gekomen, onder ander door workshops te organiseren voor ambtenaren, bedrijven en scholen. Het BiciPlan is zeer enthousiast ontvangen en wordt beschouwd als één van de uitgebreidste fietsplannen van heel Italië.

Fietsroute SCM1

Ook op regionaal niveau is in Italië toenemende aandacht voor fietsbeleid. In opdracht van enkele gemeenten ten westen van Turijn (verenigd in de regionale organisatie Zona Ovest di Torino) is Decisio aan de slag met een fietsroute genaamd “Servizio Ciclabile Metropolitano Linea 1”, oftewel SCM1. Hierbij onderzoeken we de mogelijkheden van de ontwikkeling van een zeven kilometer lange fietsroute. Hierbij onderzoeken we onder andere naar de potentiële vraag, ontwerpen we de route, onderzoeken we mogelijkheden voor ruimtelijke-inpassing en bekijken we de verwachte maatschappelijke effecten. We werken hierbij samen met enkele lokale specialisten. Om verschillende redenen is het een innovatief project. Zo zijn dergelijke gedegen analyses niet gebruikelijk voor Italiaanse fietsprojecten en bovendien is het voor de betrokken gemeenten de eerste keer dat er gezamenlijk aan een project gewerkt wordt. Een heel nieuwe en ook leerzame en interessante ervaring voor de betrokken ambtenaren en bestuurders dus.