Decisio behaalt CO2 Bewust Certificaat Niveau 4

Duurzaamheid is belangrijk voor Decisio. Dat komt onder meer tot uitdrukking in onze opdrachten over energietransitie, duurzame energie in de bebouwde omgeving, fietsen en lopen en duurzame mobiliteit. Ook binnen onze eigen organisatie werken we aan een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering. Dat doen we door bijvoorbeeld op ons gas- energieverbruik te letten, duurzame energie en laptops in te kopen en onze reizen (woon-werk, zakelijk) te beperken danwel zo veel als mogelijk te reizen met het openbaar vervoer. We streven daarbij naar een zo klein mogelijke CO2-footprint.

CO2 Bewust Certificaat Niveau 4

In februari 2022 verkreeg Decisio het CO2 Bewust Certificaat Niveau 4. Hiervoor brachten we onder meer onze CO2-footprint in kaart en treffen we inmiddels meerdere maatregelen om onze CO2-footpint verder te beperken.

CO2 doel

Wij streven ernaar om in 2024, ten opzichte van ons referentiejaar 2019, 35% minder CO2 uit te stoten. Het gaat daarbij om 1% minder CO2 in gasverbruik (scope 1), 30,4% minder CO2 in elektraverbruik (scope 2) en 4% minder CO2 in zakelijke reizen.

CO2 reductie in gang

In 2019 bedroeg de CO2-voetafdruk van Decisio ruim 28 ton CO2. Vooral door de Corona-pandemie is onze uitstoot inmiddels in 2021 ruim gehalveerd tot iets meer dan 13 ton. Sinds 2019 is het aantal gereden zakelijke kilometers (met de auto) fors afgenomen; net als het aantal reizen met het vliegtuig. Ook het energieverbruik nam af omdat we uiteraard veel minder op kantoor werkten.

De komende tijd zetten we onze verder in om, post-Corona, onze CO2-voetafdruk verder te verkleinen. Dat doen we onder meer door op ons gas- en elektriciteitsverbruik te letten, waar mogelijk gebruik te blijven maken van ‘beeldbellen’, minder te reizen of anders te reizen (meer met OV/fiets, minder met de auto).

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze CO2-voetafdruk, maatregelen en onze doelen? Lees dan ons CO2-beleid.