De maatschappelijke en diplomatieke exportwaarde van “Nederland Fietsland” is omvangrijk

Het internationale rolmodel van Nederland op het gebied van fietsen is goud waard. De maatschappelijke exportwaarde van “Nederland Fietsland” bedraagt naar schatting 1,2 tot 3,8 miljard euro per jaar.

In opdracht van Tour de Force heeft Decisio onderzoek gedaan naar de maatschappelijke exportwaarde van “Nederland Fietsland”. Deze wordt geschat op 1,2 tot 3,8 miljard euro per jaar. Waarvan 5 tot 55 miljoen euro aan CO2-besparing. Het verspreiden van ons voorbeeld is de meest kosteneffectieve manier om de CO2-uitstoot terug te dringen. Daarbovenop komt nog de belangrijke imago- en diplomatieke waarde en de economische waarde. Jaarlijks bedraagt de fietsgerelateerde export tussen 2,1 en 2,7 miljard euro.

Er is nauwelijks een stad in de wereld die niet bezig is het fietsen te promoten. Voor die steden is het voorbeeld van Nederland en de lessen uit het verleden van groot belang, zo blijkt uit onze studie. Het gaat hierbij veelal om toeristen die geïnspireerd raken van de leefbaarheid van Nederlandse steden. Maar natuurlijk ook om de talrijke (fiets)excursies, study tours en de Nederlandse betrokkenheid bij buitenlandse fietsprojecten. Veel landen kijken dus naar Nederland. En veel buitenlandse mobiliteitsprofessionals begrijpen niet waarom Nederland niet veel meer doet om fietskennis te exporteren.

“Nederland heeft met hun fietskennis de sleutel in handen om samen met andere landen en steden het klimaatprobleem en andere stedelijke problemen aan te pakken”
Claudia Adriazola-Steil, World Resource Institute

De onderzoeksresultaten laten zien hoe belangrijk het is om het Nederlandse voorbeeld veel actiever uit te dragen. In het belang van de economie, klimaat, internationale imago en in het belang van inwoners van steden in het buitenland. Mede op basis van ons onderzoek, schakelt het Nederlandse kabinet een tandje bij om de maatschappelijke voordelen van de fiets beter te benutten.

Het rapport is te downloaden via het Fietsberaad.