Aantal banen in de internationale sector in Den Haag blijft groeien

Onderzoek van Decisio toont aan dat de internationale non-profitsector in Den Haag en in de regio in 2019 goed is voor ruim 40.000 banen. Voor de stad Den Haag alleen levert deze sector in totaal bijna 22.000 banen op. Uit het onderzoek van Decisio blijkt opnieuw dat internationale organisaties een stabiele en significante rol spelen in de Haagse economie en de sector blijft groeien.

Van de 40.000 banen bestaat de helft uit banen bij de 480 organisaties zelf. Het aantal banen bij bestaande internationale organisaties is gegroeid met 7,5 procent. Het aantal indirecte banen in Den Haag en de regio is gegroeid naar bijna 20.000. Indirecte banen zijn banen bij bedrijven en organisaties die goederen of diensten leveren aan internationale organisaties, zoals hotels, zaalverhuur, garages, taxibedrijven, schoonmaak en catering. Daarmee stijgt de (indirecte) werkgelegenheid flink. Bijna elke baan in de sector levert een baan daarbuiten op. De totale economische impact alleen voor de stad Den Haag, direct en indirect, is goed voor bijna 22.000 banen, ofwel 11 procent van de totale Haagse werkgelegenheid.

Groei Europese instellingen

Wat verder opvalt, is de groei van Europese instellingen. Zij vertegenwoordigen 37 procent van de totale directe werkgelegenheid en bijna de helft van het aantal bestedingen (47 procent). Dit komt onder meer door de aanwezigheid en groei van grote Europese instellingen in Den Haag en de regio, zoals Europol en het Europees Octrooibureau.

Opleidingsachtergrond

Bij internationale organisaties zelf werken hoofdzakelijk hogeropgeleiden (hbo en universiteit, 69 procent). De indirecte banen bestaan voor 76 procent uit praktisch opgeleiden (mbo+). Van de in totaal 40.000 banen (direct en indirect) wordt 47 procent van de banen ingevuld door hogeropgeleide werknemers en 53 procent door werknemers met een praktische opleiding.

Achtergrond monitor economische impact internationale sector

Onderzoeksbureau Decisio heeft, in opdracht van de gemeente Den Haag, voor de zesde keer de economische bijdrage van de internationale non-profitsector onderzocht. De monitor geeft de economische impact en ontwikkeling van deze sector in Den Haag en regio weer. In het onderzoek zijn de intergouvernementele organisaties, Europese organisaties, non-gouvernementele organisaties (ngo’s), ambassades en consulaten, cultuur- en kennisinstellingen, internationale scholen en expat- en serviceclubs meegenomen.

Dankzij de inmiddels 15-jarige consistente aanpak van de monitor kunnen de cijfers goed worden vergeleken en ontstaat een betrouwbaar beeld van de (ontwikkeling van de) economische impact van deze sector. De resultaten geven de economische bijdrage van deze organisaties in 2019 weer.