Beleidsdoorlichting waterkwaliteit

  • 9 maart 2015

Ingenieursbureau Tauw en economisch onderzoeksbureau Decisio werken samen aan de beleidsdoorlichting Waterkwaliteit (Rijksbegroting XII Infrastructuur en Milieu, Artikel 12) in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Aanleiding tot beleidsdoorlichting Waterkwaliteit

Artikel 20 van de Comptabiliteitswet verplicht ministers om al het beleid op hun begroting periodiek te onderzoeken. Zo moet het beleid dat valt onder de beleidsartikelen in de rijksbegroting periodiek geëvalueerd worden in een beleidsdoorlichting. Het doel van de beleidsdoorlichting is drieledig:

  • inzicht geven in de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde beleidsartikel
  • aanbevelingen voor verhoging van de doeltreffendheid en doelmatigheid
  • aanbevelingen voor beleidsopties wanneer significant minder middelen
    beschikbaar zijn

De doorlichting dient uitgevoerd te worden conform de Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek (RPE 2015). In tegenstelling tot de voorgaande regeling (RPE 2012) wordt in de nieuwe regeling gevraagd om aanbevelingen ter verbetering van het beleid. Door het periodiek onderzoeken van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het IenM-beleid en de doelmatigheid van de IenM-bedrijfsvoering wordt nagegaan of de met de Staten-Generaal afgesproken beleidssturing doel treft en of dit doelmatig plaatsvindt.

Meer informatie over dit project

Voor vragen over deze beleidsdoorlichting kunt u contact opnemen met Gerwin van der Meulen via 020-6700562 of g.vandermeulen[at]decisio.nl.

Zie ook