Zeeland beter verkopen om kansen cruisetoerisme te grijpen

Goede kansen zeecruise en riviercruise

De provincie Zeeland heeft een sterk toeristisch product. Niet alleen het strand, maar ook de rust en de natuur, historische steden, de visserij en de Deltawerken zijn troeven. Uit de verkenning die Decisio in opdracht van de Stichting Cruisetoerisme Zeeland heeft gedaan naar kenmerken en perspectieven voor het cruisetoerisme in Zeeland blijkt dat er goede kansen liggen om de zeecruise en met name de riviercruise door te laten groeien.

Ambitie: van 270 naar 450 aanlopen

Momenteel doen zo’n 270 riviercruiseschepen de provincie aan, op een termijn van 10 á 15 jaar kan dit verder toenemen naar 450 in 2025. De Stichting Cruisetoerisme Zeeland wil de cruise in de hele provincie promoten en de passagiers daarbij zo veel en zo lang mogelijk in Zeeland houden. Om deze kansen te pakken moeten de Zeeuwen hun product beter uitventen. Waar de Randstedeling wel eens wat afgeremd moet worden in zijn promotiepraatjes, zijn de Zeeuwen veel te bescheiden. Terwijl ze goud in handen hebben. Daarnaast kan er meer worden samengewerkt om de cruiseschepen en -toeristen te ontvangen en te vermaken. Ook is de bereidheid om te investeren in goede faciliteiten beperkt. ‘Investeren, samenwerken en de boer op’ was dan ook de kern van het advies van Decisio aan de Zeeuwse bestuurders, beleidsmakers en ondernemers.

Inzicht in zee- en riviercruisemarkt

Decisio ondersteunde de Stichting Cruisetoerisme Zeeland door inzicht te bieden in de zee- en riviercruisemarkt, de bepalende spelers zijn in Zeeland, welke kansen er liggen en hoe deze kunnen worden benut. Hoe dit te organiseren en wie daarbij wat doet (en betaalt) waren de belangrijkste vragen bij het advies voor vervolgacties. De verkenning van Decisio bestond uit desk research, twee werksessies met betrokkenen in de provincie en interviews met gemeenten, provincie, havendiensten, ondernemers, rederijen en touroperators.