Toerisme, recreatie en evenementen

Over bezoekers, bestedingen en economische effecten

De markt voor toerisme, recreatie en evenementen groeit; al jaren. Het is in Nederland een van de sectoren waar overheden op in zetten. Onder meer door te investeren in nieuwe toeristische en recreatieve voorzieningen. Decisio helpt overheden daarbij door het recreatie- en toerismebeleid of investeringen vooraf of achteraf te evalueren en op maatschappelijke impact en betekenis te waarderen.

Zicht op beleid en effecten

Decisio verricht uiteenlopende opdrachten op het gebied van toerisme, recreatie en evenementen. Onze dienstverlening voorziet in een breed onderzoeksaanbod om zicht te krijgen op effecten van beleid. Ons bureau heeft brede kennis en expertise in huis, in het bijzonder op het vlak van:

 • waterrecreatie en -toerisme
 • watergebonden en waterrecreatieve bedrijvigheid, waaronder nautisch cluster
 • water, kust en economie
 • zee- en riviercruisevaart
 • toerisme, recreatie en de fiets
 • meting bezoekersaantallen aan de hand van mobiele telefoondata
 • economische impact verblijfsaccommodaties

Gebruik mobiele telefoondata

Hoeveel bezoekers trekt een toeristisch gebied of evenement? Hoe lang blijven ze? En, leidt een evenement tot lokale overnachtingen? Dergelijke inzichten zijn van grote waarde. Het zijn bijvoorbeeld cruciale inzichten voor het bepalen van de economische impact. Decisio en collega-bureau Mezuro beschikken over een betrouwbare methode om het aantal bezoekers, hun verplaatsingspatroon en hun verblijfsduur in kaart brengen. Met de mobiele telefoondata onderzochten we onder meer het bezoek aan diverse kustplaatsen, Sail en de start van de Giro d’Italia.

 • Marktwerking en effectieve overheid
  Marktwerking en effectieve overheid
 • Water
  Water
 • Mobiliteit en infrastructuur
  Mobiliteit en infrastructuur
 • Duurzame energie
  Duurzame energie
 • Regionale en stedelijke economie
  Regionale en stedelijke economie

Relevante projecten

RecreatieBasisKustlijn: wat is de benodigde strandbreedte voor de recreatieve functies?

Economische inventarisatie van waterrecreatie en -toerisme in de provincie Noord-Holland

Evaluatie subsidieregeling Water als Economische Drager