Maatschappelijke effectenmatrix

Tool zoeklocaties en besluitvorming duurzame energie

Heel Nederland zoekt naar geschikte locaties voor opwekking, opslag en transport van duurzame energie. Daarbij is vaak onduidelijk wat een zonnepark of een windturbine precies voor de omgeving betekent. Besluitvormings- en/of ontwerptrajecten gaan in onverminderd tempo door. En, vragen om het maken van keuzes. Dit stelt overheden en andere betrokkenen bij de energietransitie voor een lastig vraagstuk. Want, vertraging van lopende trajecten is niet wenselijk, maar zorgvuldige besluitvorming is ook noodzakelijk.

Tool zoeklocaties en besluitvorming energietransitie

Decisio ontwikkelde de maatschappelijke effectenmatrix om overheden en anderen te helpen bij de energietransitie. De matrix is een effectieve en efficiënte tool voor trajecten waarin locaties voor duurzame energieopwekking worden gezocht. De matrix is tevens bedoeld om de besluitvorming te ondersteunen.

Het vergelijken van alternatieven duurzame energieopwekking

Het doel van de maatschappelijke effectenmatrix(voorbeeld) is het vergelijken van verschillende opwekopties in een gemeente of regio. De matrix brengt de omvang van verschillende effecten in beeld zonder daar een waardeoordeel aan te koppelen. De lezer krijgt daardoor een objectief beeld van de omvang van de effecten, maatschappelijk en financieel, van de verschillende alternatieven.

Het systematisch weergeven van de effecten geeft inzicht in de betekenis van bepaalde alternatieven voor belanghebbenden. Zij zijn immers geïnteresseerd in de vraag ‘wat betekent een zonnepark of windturbine voor mij?’. Door de objectieve en overzichtelijke manier van het vergelijken van alternatieven is de matrix als basis voor de meningsvorming te gebruiken en helpt bij de verdere besluitvorming.

 • Marktwerking en effectieve overheid
  Marktwerking en effectieve overheid
 • Water
  Water
 • Mobiliteit en infrastructuur
  Mobiliteit en infrastructuur
 • Duurzame energie
  Duurzame energie
 • Regionale en stedelijke economie
  Regionale en stedelijke economie