Wat betekenen windturbines voor een bedrijventerrein in Groningen?

Brengen windturbines op bedrijventerreinen positieve of negatieve effecten met zich mee? Wij deden hier onderzoek naar voor de gemeente Groningen. Het blijkt dat de effecten van deze windturbines op de bedrijven, grondprijzen en bedrijfsvastgoedprijzen nog niet voor de volle omvang in beeld kunnen worden gebracht omdat de positie van de windturbines nog niet exact is bepaald. Dat de positie nog niet exact is bepaald is niet vreemd, het is namelijk nog niet zeker dat er windturbines komen. Voor de ondernemers op de bedrijventerreinen betekent dit dat er nog veel onzekerheden zijn rondom windenergie. Mede door die onzekerheden staat een deel van de ondervraagde ondernemers op dit moment sceptisch tegenover de plaatsing van windturbines. Eventuele financiële voordelen wegen voor deze ondernemers niet op tegen de onzekerheden van de effecten van windturbines. Toch blijkt dat dit niet voor alle ondernemers geldt, er zijn ook ondernemers die een windmolen zouden verwelkomen op het bedrijventerrein.

Decisio is in het kader van dit onderzoek in gesprek gegaan met verschillende ondernemers op de bedrijventerreinen en enkele belangenorganisaties. Daarnaast hebben we een belronde langs andere gemeenten gedaan met windturbines op bedrijventerreinen en organiseerden we een ondernemersavond zodat de ondernemers het gesprek ook onderling aan konden gaan over de voor- en nadelen van windturbines.

Waarom dit onderzoek?

Groningen heeft de ambitie uitgesproken om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Om dit doel te halen, heeft de gemeente de ambitie om in 2035 36 MWp opgesteld vermogen aan wind op land in de gemeente te hebben. Van twee locaties op bedrijventerreinen weet de gemeente dat de windturbines technisch mogelijk zijn maar was nog geen inzicht in de ruimtelijke inpassing, het draagvlak, de business case en de economisch effecten. Daarom gaf de gemeente Groningen opdracht aan Decisio opdracht om de economische effecten en de kansen en bedreigingen van windmolens op de bedrijventerreinen in beeld te brengen.

Raadpleeg het rapport

Het Decisio rapport ‘Economische potentie windenergie’ is raadplegen via de website van Windplatform Groningen.