Waarde van welzijn: Servicepunten XL Den Haag

Een vingeroefening aan de hand van de Servicepunten XL in Den Haag

Wat is de waarde van welzijn? Dat was de vraag die de gemeente Den Haag beantwoord wilde zien. Een actuele vraag. Het is namelijk steeds belangrijker om een goed vangnet op wijkniveau te organiseren omdat meer kwetsbare inwoners gewoon in de wijk (blijven) wonen. In opdracht van de gemeente bracht Decisio de maatschappelijke waarde van de Servicepunten XL in kaart. Deze Servicepunten worden gerund door vier welzijnsorganisaties. In Den Haag kunnen inwoners op 17 locaties in de stad terecht bij de Servicepunten XL. Inwoners worden er op weg geholpen met vragen over geldzaken, zorg, gezin of welzijn.

Waarde van welzijn: de baten overstijgen de kosten

Decisio onderzocht de waarde van de Servicepunten XL op drie niveaus: voor de inwoner, voor instanties en voor de maatschappij. Uit het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met DSP-groep, blijkt dat de Servicepunten XL een positief effect hebben op de sociale cohesie in een wijk. Dat komt doordat er een grotere kans is op positieve sociale interactie tussen bewoners, op burgerparticipatie en minder kans op overlast. Bezoekers gaven aan dat de meerwaarde van het Servicepunt voor hen groot is en dat ze vaak niet weten waar ze anders terecht kunnen met hun vraag. De ondersteuning leidt tot groter welbevinden en meer zelfredzaamheid. Ook wordt (verergering van) problemen voorkomen.

Instanties zoals de zorgverzekeraars, het UWV en gemeentelijke diensten hebben enerzijds (financieel) voordeel van de aanwezigheid van het Servicepunt. Bijvoorbeeld doordat het verergering van problemen voorkomt. Maar ook kunnen kosten voor instanties juist hoger liggen doordat meer inwoners gebruik maken van regelingen en voorzieningen. In maatschappelijk opzicht is dit een positief effect. Het is immers de bedoeling dat mensen bij de juiste instantie terecht komen en gebruik maken van de voorzieningen die voor hen zijn bedoeld.

Essentieel onderdeel van de sociale basisinfrastructuur

Uit het onderzoek ‘Waarde van Welzijn’ blijkt dat de Servicepunten XL een essentieel onderdeel vormen van de sociale basisinfrastructuur in de stad. De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijke input voor het bredere welzijnsbeleid in de gemeente.

Onze aanpak

In dit onderzoek gebruikten we kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden om de waarde in beeld te brengen. Centraal onderdeel van de aanpak was het in beeld brengen en kwantificeren van de (maatschappelijke) kosten en baten. Niet alle effecten zijn in euro’s uit te drukken, daarom was ook een kwalitatieve duiding onderdeel van het onderzoek.