Visie Amstel Businesspark-Zuid: behoud economie in en voor de stad

Amstel Businesspark-Zuid: gewilde vestigingslocatie

Amstel Businesspark-Zuid is gelegen aan de A10-Zuid in de gemeente Ouder-Amstel. Iedereen kent het wel van de panden van G-Star en BMW direct aan de A10 en als het gebied waar de Hanos, Makro en Sligro zijn gevestigd. De ligging in het stedelijk weefsel maakt het een gewilde vestigingslocatie voor economische activiteiten die een sterke binding hebben met Amsterdam.

Ruimtelijk-economische visie

De gemeente Ouder-Amstel is zich, in samenspraak met de gemeente Amsterdam, aan het bezinnen op de toekomst van het gebied. Er is een kwaliteitsimpuls nodig en er moet worden geïnvesteerd om er een duurzame en toekomstbestendige werklocatie van te maken. In dit kader schakelde de gemeente Ouder-Amstel de combinatie Urhahn-Decisio in om een ruimtelijk-economische visie voor het gebied op te stellen met als horizon 2040. Het einddocument van de visie is in april 2016 opgeleverd.

Vertaling toekomstscenario’s naar praktische inzichten

Decisio vertaalde, als onderdeel van de studie, de scenario’s Global Giants en International Alliances van de Amsterdam Economic Board (AEB) naar toekomstscenario’s voor ABP-Zuid. Deze scenario-analyse leverde het inzicht op dat het gebied verder zal verdienstelijken, zich ontwikkelt naar een 16-uurseconomie en dat ICT, horeca en zorg zullen doorgroeien. Onze verwachting is dat de creatieve industrie vooral rond de A10 een factor van belang wordt. Meer naar het zuiden blijven de handel en logistiek (vooralsnog) dominant. De verschillende scenario’s geven daarbij richting aan de discussie hoe het gebied toekomst¬bestendig te maken.