Terugblik op de eerste maanden bij Decisio

Sinds midden augustus werk ik bij Decisio! Na het afronden van de masters Economische Geografie en Sociale Planologie in Groningen en ruim een jaar werken bij Goudappel Coffeng in Den Haag ben ik bij Decisio in Amsterdam terechtgekomen! Ondanks het vele thuiswerken zijn de eerste maanden bij Decisio mij erg goed bevallen. Ik houd me bij Decisio met veel leuke en diverse projecten bezig. De voornaamste thema’s waar ik me nu mee bezig houd zijn wijkvernieuwing, mobiliteit en centralisering van wegendata. Diverse onderwerpen die vragen om continu te schakelen tussen verschillende werkvelden. Dit maakt het werk leuk, leerzaam en veelzijdig. Binnen projecten vind ik het leuk om te kijken naar economie in brede zin. Wanneer is een project nou geslaagd? Wanneer het resultaat onder de streep positief is of het bbp stijgt? Of moet je een stapje verder kijken? In de Verenigde Staten heb ik een scriptie geschreven over inkomensongelijkheid. Deze scriptie liet zien dat mensen met een relatief hoog inkomen op een plek met veel inkomensongelijkheid zichzelf een minder goede fysieke en mentale gezondheid toeschrijven dan mensen met datzelfde inkomen op een plek met weinig inkomensongelijkheid. Dit heeft me geleerd dat een indicator als inkomen niet alles zegt over hoe het met een bevolking gaat en het van groot belang is om breder te kijken. Deze gedachte probeer ik waar mogelijk mee te nemen tijdens mijn werk bij Decisio.

Freek aan het werk
(Freek tijdens een werkoverleg)

Het leuke bij Decisio vind ik dat ik veel ruimte krijg om eigen ideeën te delen met collega’s en tot uitvoering te brengen. De lijntjes zijn kort en iedereen vindt het leuk om met je mee te denken. Mijn eerste periode bij Decisio heb ik door corona vooral veel in m’n studio in Den Haag doorgebracht en de collega’s veelal via mijn beeldscherm gezien. Ik hoop dat ik in 2021 vaker te vinden zal zijn aan de Valkenburgerstraat in Amsterdam!