Willem Goedhart

Associate partner

Ik ben sinds 2013 aan Decisio verbonden als associate partner. Ik ben meer dan 35 jaar actief als projectleider en beleidsadviseur, voornamelijk in de sectoren openbaar bestuur en infrastructuur/verkeer/mobiliteit. Daarbij probeer ik altijd de verbinding te leggen tussen het beleidstraject, het bestuurlijke niveau en de uitvoering, zowel qua proces als inhoud. Ik heb vele verschillende rollen vervuld in professionals-organisaties, zowel binnen de overheid als bij adviesbureaus (o.a. KPMG en Atos) en projectorganisaties. Binnen mijn projecten en adviezen staan daarom kennisopbouw, vakontwikkeling en leren van elkaar altijd centraal. Ik voel mij dan ook thuis bij Decisio, met maatschappelijk relevante projecten op de terreinen ruimtelijke economie, mobiliteit, infrastructuur en ‘markt, overheid en maatschappij’.

En naast je werk?

Ik ben getrouwd met Linda en we wonen in België, in het natuurreservaat Burdinale en Mehaigne, waar we graag wandelingen maken met onze twee Duitse herders door de graanvelden en bossen en langs beekjes die naar de Maas stromen. Ook de Ardennen zijn vlakbij. Van onze vier zoons zijn er inmiddels al drie ‘de deur uit’.

Aansprekende projecten?

Ik houd mij o.a. bezig met bestuurlijke organisatie en – effectiviteit. Zo heb ik bestuurskracht-onderzoeken in de Leidse regio gedaan, en samen met Decisio en een drietal hoogleraren het effect van bestuurlijke grenzen op het economisch presteren van regio’s onderzocht.
Het zwaartepunt van mijn advieswerk is de afgelopen 10 jaar echter steeds meer komen te liggen bij dat wat in Nederland ‘zo gewoon’ is, maar internationaal als ‘heel bijzonder’ wordt gezien…de fiets! Dè effectieve oplossing voor stedelijke bereikbaarheids- en luchtkwaliteitsproblemen, die ook nog goed is voor je gezondheid, je portemonnee en het milieu. Ik heb als procesmanager bij het landelijke programma ‘Fiets filevrij!’, mede het concept ‘fietssnelwegen/snelfietsroutes’ op de kaart gezet, en heb ook een groot deel van deze routes mee helpen realiseren. Daarbij is het belangrijk dat ze niet alleen op de ‘fysieke kaart’ komen, maar vooral ook op de ‘mental map’. In dat kader ben ik ook betrokken bij vele projecten op het gebied van fietsinfrastructuur en -stimulering o.a. als adviseur van organisaties als ‘Tour de Force’, Maastricht Bereikbaar en de provincie Noord-Holland. Ook heb ik, samen met Decisio, de methodologie ontwikkeld voor MKBA (Maatschappelijke Kosten Baten Analyse) van fiets(infrastructuur)projecten, en ben ik betrokken bij praktische toepassingen daarvan. Daarnaast geeft ik geregeld workshops over fietsbeleid/-infrastructuur, o.a. voor gemeenten, provincies, Fietsersbond, European Cyclists Federation (ECF), Velocity en Nationaal Fietscongres.

Willem Goedhart

Willem Goedhart

Associate partner

020 - 670 05 62
w.goedhart@decisio.nl
LinkedIn