Marijn Popma

Adviseur Decisio
Ik werk sinds 2021 bij Decisio. Samen met mijn collega’s werk ik aan verschillende projecten op het snijvlak van beleid, ruimtelijke ordening en economie. Tijdens mijn master Political Economy ontwikkelde ik een sterke interesse in energie- en duurzaamheidstransities. Ik werd vooral aangetrokken door het onderwerp vanwege de dynamiek tussen technische, economische en sociale aspecten. Ik denk daarom graag mee met opdrachtgevers om mobiliteit, wonen, energie en infrastructuur duurzaam en toekomstbestendig te maken. Naast deze studies werk ik ook graag aan projecten die meer op het proces gericht zijn. Voor Metropoolregio Amsterdam Electric (MRA-e) werk ik aan een project om de implementatie van laadinfrastructuur te versnellen. In dit project faciliteer ik de samenwerking tussen overheid en marktpartijen om belemmeringen voor opschaling weg te nemen.

En naast je werk?
Geniet ik graag van de reuring van de stad, eet ik met vrienden en familie, of maak ik een wandeling of fietstocht in de omliggende omgeving van Amsterdam voor wat frisse lucht. Ik doe ook verschillende sporten. Hoogtepunt van de week is toch wel om op de zaterdag een potje te voetballen met mijn vrienden.

Aansprekende projecten?
Ik werk graag aan opdrachten die te maken hebben met de energietransitie en elektrische mobiliteit. Enkele projecten waar ik nu bij betrokken ben of heb gedaan zijn:

  • Maatschappelijke kosten-batenanalyse van de uitbreiding van het Servicepunt Woningverbetering Vlaardingen met een Energieloket;
  • Kosten-baten analyse van de economische en sociale waarde van HCCH conventies voor de lidstaten;
  • Economische analyse ten behoeve van economische (coronaherstel) agenda voor de gemeente Haarlemmermeer;
  • Plan van aanpak versnellen proces Nationale Agenda Laadinfrastructuur.