Daan van Gent

Senior adviseur

Ik ben als senior adviseur bij Decisio in de breedte van al onze werkvelden actief. Zo werk ik op uiteenlopende thema’s aan maatschappelijke kosten-batenanalyses, beleidsevaluaties, impactanalyses en strategische beleidsverkenningen. Gemene deler in deze projecten is het naar boven brengen en waarderen van de maatschappelijke waarde van beleid en beleidsinvesteringen. In het bijzonder heb ik mij de laatste jaren toegelegd op de volgende maatschappelijke thema’s: ik ben nauw betrokken bij de integrale woningbouw- en verstedelijkingsopgave in diverse gebieden in Nederland, wij brengen daarin met onze MKBA-expertise nut- en noodzaak in beeld van de forse investeringen die nodig zijn om deze gebieden op een leefbare en duurzame manier te ontwikkelen. De opgave om Nederland internationaal concurrerend te houden voor internationale bedrijven en internationaal talent, in het bijzonder dragen wij met analyses bij aan het zachte vestigingsklimaat voor deze groep. Het gaat daarbij onder meer om het aanbieden van voldoende internationaal onderwijs in het brede spectrum (waaronder ook internationalisering van het reguliere onderwijs), als Decisio ondersteunen wij met haalbaarheidsonderzoeken en strategische analyses. In meer brede zin houd ik mij de laatste jaren in toenemende mate bezig met beleidsevaluaties en evaluaties van subsidieregelingen, met als voornaamste doel te ‘evalueren om te leren’.

En naast je werk?

Ik werk sinds 2013 bij Decisio en al even zo lang woon ik in Utrecht samen met mijn vriendin Kim. Sinds eind 2018 is onze zoon Vigo daar bij gekomen. Naast het zorgen en vele spelen voor Vigo probeer ik in mijn vrije tijd mijn sportieve ambities waar te maken. Ik voetbal in een vriendenteam op een bedenkelijk niveau, maar beleving en fanatisme op het veld doen niet onder voor de profs. Daaromheen draait het om de sfeer en het onderhouden van waardevolle vriendschappen. Om de conditie verder op peil te houden loop ik nog wel eens een rondje hard in de buurt.

Aansprekende projecten?

Mijn werk is heel afwisselend, dit zie ik ook terug in de veelheid aan projecten waar ik betrokken bij ben. Een aantal, voor mij aansprekende, voorbeelden is:

  • Maatschappelijke businesscase Zuidelijke Randstad (integrale verstedelijkingsopgave in Zuid-Holland, waarin wonen, werken en duurzame mobiliteit samen komen)
  • MKBA Sprong over ’t IJ (gemeente Amsterdam)
  • Onderzoek naar en opzetten van een prognosemodel internationaal onderwijs
  • Onderzoek naar de toegankelijkheid van het Nederlands onderwijs voor internationale kinderen
  • Tussenevaluatie regionaal economisch beleid provincie Overijssel
  • KBA iCentrale (opgave om in Nederland slimmer en efficiënter weg- en waterinfrastructuur te monitoren en te bedienen)