Scenario’s voor windenergie op de Noordzee na 2030

Wind op zee is het voorbeeld van succesvolle opschaling van hernieuwbare energie in Nederland. Het eerste subsidievrije windpark is inmiddels in aanbouw. Tot 2030 komt er nog 7 GW vermogen bij, zodat er een totaal vermogen van meer dan 11 GW windenergie op zee komt te staan. Hiermee kan worden voorzien in ongeveer de helft van de jaarlijkse Nederlandse elektriciteitsvraag. Maar wat zijn de implicaties en kunnen we al verder vooruit kijken om de functies van de Noordzee goed op elkaar af te stemmen?

Functies Noordzee na 2030

Voor het vergelijken van locaties voor wind op zee na 2030 maakte Decisio, in samenwerking met Witteveen+Bos en ECN, een impactmodel. In het model zijn verschillende kaartlagen opgenomen om toekomstige locaties met elkaar te kunnen vergelijken. Hierdoor is, naast het rendement van opweklocaties, ook de maatschappelijke en ecologische impact in een vroeg stadium inzichtelijk en kan het selectieproces worden versneld.

Afweging korte- en lange-termijn windenergie

Het model geeft ook inzicht in de langetermijn impact van de opweklocaties voor verschillende scenario’s. Een kortetermijn oplossing kan bijvoorbeeld een belemmering vormen voor een toekomstig windpark of een onaanvaardbaar effect hebben op de natuur en ecologische ruimte. De werkelijke kosten van deze op het eerste gezicht ‘goedkope’ kortetermijn oplossingen kunnen dan oplopen. Daarnaast geeft het model ook inzicht in kortetermijn maatregelen die no regret zijn en kan direct op die maatregelen worden ingezet.