Regionale economie

regionale economieDe regio is de meest relevante schaal voor beleidsontwikkeling. Woningmarkten, arbeidsmarkten, verzorgingsgebieden van leisure, detailhandel en gezondheidszorg hebben een regionaal schaalniveau. Regio’s concurreren dus met elkaar; ook internationaal. In dit krachtenveld moeten gemeenten een positie innemen en hun eigen beleid blijven vormen en uitvoeren. Op het vlak van de regionale economie adviseert onderzoeksbureau Decisio regio’s en gemeenten in uiteenlopende, economische vraagstukken, bijvoorbeeld wanneer het gaat om:

  • Visie- en strategievorming
  • Beleids- en actieplannen
  • Stedelijke economie en wijkaanpak
  • Maatschappelijke kosten en baten van ruimtelijke plannen
  • Internationale economie, bedrijven en expats

Bedrijven- en kantorenterreinen, havens en vastgoed

regionale economieVeel werkgelegenheid is en blijft te vinden op ‘formele’ werklocaties. Het op peil houden – of brengen – van de kwaliteit van bestaande terreinen en de planning van nieuwe locaties is daarmee van essentieel economisch belang. Ruimte en financiële middelen zijn echter schaars. Er zal dus goed moeten worden nagedacht over de (on)mogelijkheden van herstructurering. En over nut en noodzaak van realisatie van nieuwe bedrijven-, kantoren- en haventerreinen. Decisio heeft ervaring met:

  • Bedrijventerreinbeleid
  • Herstructurering en revitalisering
  • Herbestemming van vastgoed
  • Gebiedsontwikkeling
  • Parkmanagement

Sectorale en thematische vraagstukken

regionale economieDe klassieke benadering van de regionale economie aan de hand van sectoren en SBI-codes volstaat niet meer om de economische realiteit te vangen. Regio’s en gemeenten richten zich in hun beleid op sectoroverstijgende clusters: logistiek, havenindustrieel complex, leisure, creatieve industrie, agribusiness of meer abstracte thema’s zoals ‘kenniseconomie’. Economische onderzoeksbureau Decisio heeft een brede ervaring op het gebied van sectorale en thematische vraagstukken.