Reisgedrag studenten veranderen met behulp van prijsprikkels

Studenten vormen een derde van alle reizigers in het openbaar vervoer. Door landelijk toenemend ov-gebruik zitten veel verbindingen tijdens spitsuren (te) vol. De kosten van de OV-studentenkaart stijgen en de financiële haalbaarheid staat onder druk. Tegen deze achtergrond voerde Suzanne Steegman haar afstudeeronderzoek uit naar het belang van reiskosten in reisgedrag van studenten. Belangrijkste vraag was of zij gebruik maken van een OV-fiets of deelfiets als deze gratis of tegen een laag bedrag wordt aangeboden. Vervanging van busritten door ritten met de fiets zorgt voor een kostenbesparing en levert daarnaast maatschappelijke baten op. Paradoxaal genoeg reizen studenten echter gratis met het openbaar vervoer, terwijl ze voor het gebruik van de (OV-)fiets kosten maken.

Gratis OV-fiets goed alternatief voor het drukke openbaar vervoer

In het onderzoek staat de verbinding tussen Utrecht CS en De Uithof centraal. Het traject tussen Utrecht CS en De Uithof is met 27.000 reizigers per dag de drukste busverbinding van Nederland. Vanaf 2018 vangt de Uithoftram deze drukte op. Toch verwacht de gemeente Utrecht dat de tram rond 2025 opnieuw onvoldoende ruimte biedt voor de vervoersvraag.

Kosten cruciale factor reisgedrag

Uit een enquête onder ruim 400 Utrechtse studenten blijken reiskosten de meest cruciale factor in de keuze voor een vervoermiddel. 64 procent van de studenten maakt tijdens de spits liever gebruik van een OV-fiets dan de bus. Bijna 20 procent is bereid om hier €1,- voor te betalen. Ook als de Uithoftram in 2018 gaat rijden, stapt 35 procent op de fiets. Er lijken dus belangrijke kansen en potenties te liggen bij het realiseren van een OV-fiets of deelfietsensysteem voor studenten als aanvulling op de huidige bus of toekomstige tram.

Vervolg onderzoek reisgedrag

Om de bereikbaarheid van De Uithof en andere campussen te waarborgen, volgt uit het onderzoek het advies om de kosten en baten van een OV-fiets of deelfietsensysteem voor studenten in beeld te brengen en een pilot te starten.

Fietsen en lopen

Economische onderzoeksbureau Decisio voert regelmatig onderzoek uit op het gebied van fietsen en lopen. Lees meer hierover.