Toekomstvisie voor de Brabantse kanalen

  • 6 november 2014

Het gebruik van de Brabantse kanalen is, net als de gehele binnenvaartsector, de laatste decennia sterk veranderd. Daarbij wordt ook steeds multimodaler gewerkt: water, weg en spoor kunnen niet meer zonder elkaar. Hierdoor levert vervoer over de Brabantse kanalen een belangrijke, duurzame, veilige én goedkope bijdrage aan de mobiliteit in Zuid-Nederland. Om dit te bereiken zijn er veel investeringen gedaan en gepland met daarbij zowel aan de publieke als private kant veel betrokken partijen. Door de investeringen en daaruit volgende projecten zijn verschillende onderdelen van het netwerk aangepast en is een gedeelte van het netwerk geschikt voor grotere schepen. Hierdoor zijn er op dit moment verschillende vaarwegklassen toegewezen aan de Brabantse kanalen. Een belangrijk deel van het netwerk is nog steeds slechts bevaarbaar voor de relatief kleine klasse II schepen, vaak ook nog met diepgangsbeperking.

Onderzoek

De regio (publieke partijen en gebruikers) had een heldere wens en ambitie om de Brabantse kanalen geschikt te maken voor vaarwegklasse IVa. Vanuit het Rijk zijn er echter ook bezuinigingsopgaven en wordt er gezocht naar maatregelen om kosten te besparen in het vaarnetwerk. De toenemende schaalvergroting (met name rondom containervervoer) en signalen dat het huidige vaarweginfrastructuur niet voldoet leidden tot de behoefte bij het Rijk aan een realistische ontwikkelingsvisie voor de Brabantse kanalen. In opdracht van Rijkswaterstaat Zuid-Nederland verrichtte Decisio, in samenwerking met Antea Group, onderzoek naar de vraag: wat zijn realistische en de economisch meest aantrekkelijke strategieën voor de toekomst (2020 en 2040) van de Brabantse Kanalen? Hierbij is specifiek gekeken naar het netwerk in de driehoek Tilburg, Veghel en Panheel waar de kanalen nog niet geschikt zijn voor klasse III en IV schepen, maar een groot deel van de sluizen wel.

Meer informatie

Voor vragen over dit Decisio onderzoek neemt u contact op met Niels Hoefsloot via 020-6700562 of n.hoefsloot[at]decisio.nl.

Zie ook